Selecteer een pagina

Klachtenregeling

FTW Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Interne klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de uitvoering van een met FTW Advocaten gesloten overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van een declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak behandelt. Als dat geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van FTW Advocaten, mr. Bob Tijkotte.

Mocht u een advocaat willen voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. Dat kan per post (Lagendijk 64a, 1541 KC Koog aan de Zaan) of per e-mail (tijkotte@ftwadvocaten.nl).

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen. In overleg met u zullen wij daarna trachten om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden, welke oplossing wij altijd schriftelijk aan u zullen bevestigen. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt u ofwel een inhoudelijke reactie op uw klacht, ofwel een uitnodiging voor een gesprek om uw klacht te bespreken.

Bevoegde rechter

Indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing mocht leiden, kan het geschil uitsluitend beslecht worden door een bevoegde rechter te Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dat laat onverlet de het recht van FTW om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.