Selecteer een pagina

Klachtenregeling

FTW Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Interne klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de uitvoering van een met FTW Advocaten gesloten overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van een declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak behandelt. Als dat geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van FTW Advocaten, mr. Bob Tijkotte.

Mocht u een advocaat willen voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. Dat kan per post (Lagendijk 64a, 1541 KC Koog aan de Zaan) of per e-mail (tijkotte@ftwadvocaten.nl).

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen. In overleg met u zullen wij daarna trachten om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden, welke oplossing wij altijd schriftelijk aan u zullen bevestigen. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt u ofwel een inhoudelijke reactie op uw klacht, ofwel een uitnodiging voor een gesprek om uw klacht te bespreken.

Geschillencommissie advocatuur

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat is pas mogelijk nadat u uw bezwaren aan FTW Advocaten heeft voorgelegd.

FTW Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maken na de datum van de schriftelijke reactie van FTW Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval een geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.