Selecteer een pagina

Succesvol incasseren

Hoe neem je een succesvolle incasso ter hand?

 

 

Succesvol incasseren gaat anders in zijn werk dan de meeste incassobureaus het doen, namelijk zonder nadenken schreeuwen dat je contractant moet betalen, dreigend dat de kosten spectaculair zijn als je dat niet doet (vaak zelfs enorme kosten in rekening brengend). Nee, om te beginnen maak je een onderscheid tussen betalingsonmacht (geen liquiditeit) en betalingsonwil (er is wat anders aan de hand).

Om een goede, snelle en effectieve incasso uit te voeren, begin ik altijd met de gemaakte afspraken. De overeenkomst dus. Die overeenkomst is ook de basis voor je facturatie. Vaak is er een vast deel wat gefactureerd wordt (maandelijks, per kwartaal), soms ook nog een variabel deel (méérverbruik bijvoorbeeld). Beiden vinden hun grondslag in de overeenkomst.

Om het eenvoudig en overzichtelijk te houden, bouw je als volgt een incassodossier op:

 1. Overeenkomst(en);
  2. Facturen;
  3. Betalingen;
  4. Verschil facturen/betalingen;
  5. Aanmaningen/ingebrekestellingen.

Eventuele afwijkende (prijs)afspraken moeten ook in het geheel worden betrokken. Deze volgen vaak uit correspondentie. Ook kan het zijn dat een schuldenaar zich beroept op een wanprestatie van de schuldeiser (kort: ‘als jij niet goed levert, betaal ik niet’). Deze ‘verweren’ van de schuldenaar (ook wel: debiteur) volgen ook vaak uit correspondentie. Om ons in staat te stellen ons werk goed te doen, voeg je dus de – voor zover deze bestaan – volgende stukken toe:

 1. Afwijkende afspraken;
  7. Verweren schuldenaar.

Mocht je het eens zijn met de verweren, dan kan je dat bij ons aangeven. Ben je het er niet mee eens, dan stuur je nog het volgende na:

 1. Motivering waarom betwisting onjuist is.

 Genoemde documentatie wordt getaxeerd. Is de overeenkomst helder? Is deze juist uitgevoerd? Zijn de verweren kansrijk? Na deze toets kan alles juridisch in de steigers worden gezet. Dat doet FTW advocaten niet zoals vele incassobureaus die vaak niets anders doen dan het herhalen van de vordering zonder kennis van de achterliggende problematiek en die met de handen in het haar zitten als een zaak naar de rechter moet. In plaats daarvan wordt samen bepaald wat het primaire doel en wat het achterliggende doel is. Primair wil je de facturen betaald zien maar daarna? Wil je de klant behouden of ben je de wanbetaler beu? In het eerste geval stuur je op nakoming; in het tweede geval op beëindiging van de relatie. Wil/mag je opzeggen? Ontbinden? Vernietigen? Er zijn tal van mogelijkheden, allemaal met verschillende (rechts)gevolgen.

Word je wel eens teleurgesteld door je afnemer? Neem gerust contact op met FTW Advocaten.

Stel direct uw vraag

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.