Selecteer een pagina

De kidnap vindt zijn herkomst om en nabij de dertiger jaren in de Verenigde Staten. Ouders werden gedwongen losgeld te betalen om hun ontvoerde kinderen terug te krijgen. Deze variant komt in Nederland niet veel voor. Wel komt hier de kinderontvoering door een van de ouders voor. Doorgaans ziet één van de ouders geen andere uitweg, bijvoorbeeld in geval van een ernstige huwelijkscrisis, dan om met de kinderen of het kind naar het buitenland te vluchten. In veel gevallen is dat het land van herkomst. De nood is vaak zo hoog, dat de ouder geen andere mogelijkheid ziet dan te vluchten met het kind.

Indien een minderjarig kind zonder de toestemming van de (andere) ouder(s) of gezaghebbende partner naar een ander land wordt meegenomen met de intentie om niet terug te keren naar het land waar men voorheen met het kind woonde, is er sprake van een internationale kinderontvoering.

Iedere ongeoorloofde onttrekking aan het gezag is strafbaar, ook als het kind niet naar het buitenland meegenomen wordt. Onder omstandigheden kan het niet tijdig terugbrengen van een kind na een omgangsregeling of het kort verborgen houden van een kind voor de gezaghoudende organisatie (bijvoorbeeld jeugdzorg) strafbaar zijn. Dit is een misdrijf waarop volgens artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht gevangenisstraffen staan.

Onder omstandigheden kan hulp bij het onttrokken houden (verbergen) ook strafbaar zijn, zo bepaalt artikel 280 van het Wetboek van Strafrecht.

Wanneer sprake is van aangifte van onttrekking aan het gezag, wordt een onderzoek door het Openbaar Ministerie ingesteld. Een verdachte loopt dan grote risico’s, waaronder oplegging van een (hoge) gevangenisstraf.

Advocaat Daniel Fontein van FTW Advocaten heeft eerder al met succes zowel verdachten als slachtoffers (doorgaans achterblijvende ouders) van kinderontvoering bijgestaan. Mr. Fontein voldoet aan de specialisatievereisten ‘Internationale Kinderontvoeringszaken’ van de Raad voor rechtsbijstand en wordt ook genoemd in de lijst met specialisten bij het IKO (Centrum Internationale Kinderontvoeringen). Hij heeft recent ook nog een lezing gegeven voor het IKO over de strafrechtelijke aspecten van de kinderontvoering.

U kunt zijn hulp te allen tijde inschakelen. Daarvoor kunt u bellen (via 088-5 444 333) of mailen (via fontein@ftwadvocaten.nl).

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.