Selecteer een pagina

Ontucht

Ontuchtige handelingen zijn handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Ontucht is een verzamelbegrip van verschillende zedendelicten waarbij minderjarigen het slachtoffer zijn. In de wet is ontucht onder andere strafbaar gesteld in artikel 244 Sr, 245 Sr en 247 Sr (ontucht met een minderjarige). In artikel 247 Sr (ontucht met iemand die bewusteloos, verminderd bewustzijn of met een gebrekkige ontwikkeling) en artikel 249 Sr (ontucht met een eigen minderjarig kind of ontucht met een ondergeschikte) komen nog andere vormen van ontucht aan de orde.

Of een bepaalde daad als ontuchtig kan worden aangemerkt is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Niet in alle gevallen is bij seksuele handelingen waarbij minderjarigen zijn betrokken sprake van ontucht. Zo kan het ontuchtig karakter ontbreken als het gaat om vrijwillig seksueel contact tussen twee minderjarigen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. Ook zal het kriebelen of aaien over de rug van een ander onder omstandigheden niet worden gekwalificeerd als ontuchtig. Algemene regels wanneer iets wel of niet ontuchtig is zijn bij grensgevallen niet te geven. Het hangt dus af van de context, waarbij ook de tijdsgeest een rol zal spelen.

Op zedendelicten staan hoge (gevangenis)straffen gesteld, ook wanneer geen sprake is van recidive. De maximale gevangenisstraf op ontucht kan oplopen tot twaalf jaar. Welke soort straf bij ontucht kan worden opgelegd en hoe hoog deze is, is onder andere afhankelijk van de ernst van de ontucht en hoe vaak het is gebeurd. Straffen kunnen uiteenlopen van een werkstraf, soms in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf, tot een forse gevangenisstraf bij verdergaande seksuele handelingen.

Regelmatig wordt aangifte gedaan van een zedendelict als ontucht en niet zelden is er naast de aangifte vrijwel geen ander bewijs. Hier liggen mogelijkheden voor de verdediging. Een verdachte van aanranding verdient bijstand van een gespecialiseerde advocaat die samen met de verdachte een verdedigingsstrategie kan bepalen. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

7 + 12 =

Anderen bekeken ook

Verkrachting

Lees meer

Aanranding

Lees meer

Grooming

Lees meer

Kinderporno

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.