Selecteer een pagina

Verkrachting

Van verkrachting is sprake als een dader door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een ander dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan… 

Ontucht

Ontuchtige handelingen zijn handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Ontucht is een verzamelbegrip van verschillende zedendelicten waarbij minderjarigen het slachtoffer zijn. In de..

Aanranding

Van aanranding is sprake als de dader een ander door (bedreiging met) geweld of (bedreiging met) een andere feitelijkheid dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Aanranding is strafbaar gesteld in…

Grooming

Grooming betekent letterlijk iets of iemand verzorgen, bewerken of onderhouden. De strafrechtelijke betekenis die er in Nederland aan wordt gegeven is in dit geval het -digitaal- benaderen van kinderen jonger dan 16 jaar met als…

Kinderporno

Van kinderporno is sprake als iemand een afbeelding of video bezit van een seksuele gedraging van een minderjarige. Maar niet alleen het bezit is strafbaar; ook (onder meer) het kijken, verspreiden, aanbieden, invoeren of…

Vraag of contact?

7 + 14 =

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.