Selecteer een pagina

Wet Wapens en Munitie

Vuurwapens – Overige wapens – Speelgoedwapens

Vuurwapens

Artikel 2 van de Wet Wapens en Munitie (WWM) onderscheidt twee categorieën vuurwapens, II en III.  Onder categorie II vallen vuurwapens die niet onder één van de andere categorieën vallen, automatische vuurwapens…

Overige wapens

De Wet Wapens en Munitie (WWM) gaat niet alleen over vuurwapens. Met name de categorieën I en IV hebben betrekking op andere wapens. De wapens die vallen onder categorie I zijn niet-vuurwapens, zoals messen…

Speelgoedwapens

FTW Advocaten wordt regelmatig geconfronteerd met cliënten die problemen met justitie krijgen vanwege bezit van een goed nagebootst speelgoedpistool. Doorgaans zijn deze nepvuurwapens legaal verkregen. Op grond van artikel 2…

Vraag? Wij helpen je graag.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure