Selecteer een pagina

Diefstal


Diefstal is het wederrechtelijk wegnemen van het eigendom van een ander, en komt in vele vormen voor. Grofweg worden twee categorieën diefstallen onderscheiden, namelijk eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal. Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr (en verder).

Van eenvoudige diefstal is sprake als er iets wordt weggenomen (gestolen), zonder dat sprake is van strafverzwarende omstandigheden. De eenvoudige diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr. Voorbeelden van eenvoudige diefstal zijn winkeldiefstal, zakkenrollerij of diefstal van een fiets die niet op slot staat. 

Naast de eenvoudige diefstal kent de wet ook zogenoemde ‘gekwalificeerde diefstallen’. Ook dan wordt iets weggenomen (gestolen), maar een gekwalificeerde diefstal wordt zwaarder bestraft omdat sprake is omstandigheden die de diefstal ernstiger maken. Voorbeelden van gekwalificeerde diefstal zijn een woninginbraak, een diefstal die gepleegd wordt door meerdere personen of diefstal met behulp van een valse sleutel. De meeste vormen van gekwalificeerde diefstal zijn strafbaar gesteld in artikel 311 Sr.

Daarnaast stelt het Wetboek van Strafrecht in artikel 312 Sr diefstal met geweld strafbaar. Dit is de zwaarste variant van gekwalificeerde diefstal. Voor diefstal met geweld hoeft geen letsel te zijn ontstaan. Lostrekken of duwen na een betrapping kan al vallen onder geweld. Voorbeelden van diefstal met geweld zijn een straatroof, een woningoverval of een overval op een bedrijf.

Diefstal onderscheidt zich van heling en verduistering

Voor diefstal moet sprake zijn van een wegnemingshandeling, terwijl met heling het bezit van een gestolen goed al strafbaar is. Bij verduistering wordt een goed weggenomen dat diegene rechtmatig onder zich had; bij diefstal is van die rechtmatigheid geen sprake.

Wanneer u wordt aangehouden voor (winkel)diefstal, dan krijgt u de eerste keer waarschijnlijk een geldboete. Deze geldboete kan door de officier van justitie opgelegd worden door middel van een strafbeschikking op het politiebureau of tijdens een OM-zitting. Als er sprake is van recidive kunnen ook dergelijke misdrijven voorgelegd worden aan de rechter.

Strafrechters hanteren bij het bepalen van de straf de zogeheten LOVS-oriëntatiepunten. In deze oriëntatiepunten, die zijn te raadplegen via internet, is vastgesteld welke uitgangspunten de rechterlijke hanteert bij het vaststellen van een passende straf. 

Het uitgangspunt voor de bestraffing van een eenvoudige winkeldiefstal zonder recidive is een geldboete, terwijl in het geval van recidive, veel schade en/of gekwalificeerde diefstal werkstraffen of zelfs gevangenisstraffen van lange duur als uitgangspunt worden genomen. Het is dus van belang dat u de juiste hulp krijgt indien u wordt verdachte van (gekwalificeerde) diefstal.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

5 + 3 =

Anderen bekeken ook

Heling

Lees meer

Verduistering

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.