Selecteer een pagina

Diefstal

Diefstal is het wederrechtelijk wegnemen van het eigendom van een ander en komt in vele vormen voor. Grofweg worden twee categorieën diefstallen onderscheiden, namelijk eenvoudige diefstal en gekwalificeerde diefstal. Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr (en verder).

Van eenvoudige diefstal is sprake als er iets wordt weggenomen (gestolen) zonder dat er sprake is van strafverzwarende omstandigheden. De eenvoudige diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr. Voorbeelden van eenvoudige diefstal zijn winkeldiefstal, zakkenrollerij of diefstal van een fiets die niet op slot staat. 

Naast de eenvoudige diefstal kent de wet ook zogenoemde ‘gekwalificeerde diefstallen’. Er wordt iets weggenomen (=gestolen), maar een gekwalificeerde diefstal wordt zwaarder bestraft omdat er sprake is omstandigheden die de diefstal ernstiger maken. Voorbeelden van gekwalificeerde diefstal zijn een woninginbraak, een diefstal die gepleegd wordt door meerdere personen of diefstal met behulp van een valse sleutel. De meeste vormen van gekwalificeerde diefstal zijn strafbaar gesteld in artikel 311 Sr.

Daarnaast kent het Wetboek van Strafrecht ook diefstal met geweld.  Dit is de zwaarste variant van gekwalificeerde diefstal en is strafbaar gesteld in artikel 312 Sr. Voor diefstal met geweld hoeft er geen letsel te zijn ontstaan, het lostrekken of duwen na een betrapping kunnen al vallen onder geweld. Voorbeelden van diefstal met geweld zijn een straatroof, een woningoverval of een overval op een bedrijf.

Wanneer u wordt aangehouden voor (winkel)diefstal dan krijgt u waarschijnlijk de eerste keer een geldboete. Deze geldboete kan opgelegd worden door de officier van justitie door middel van een strafbeschikking op het politiebureau of tijdens een OM-zitting. Als er sprake is van recidive kunnen ook dergelijke misdrijven voorgelegd worden aan de rechter.

Strafrechters hanteren hun eigen oriëntatiepunten bij het bepalen van de straf: de zogeheten LOVS-oriëntatiepunten. In deze oriëntatiepunten, die zijn te raadplegen op internet, is vastgesteld welke uitgangspunten de rechterlijke hanteert bij het vaststellen van een passende straf.

Het uitgangspunt voor een eenvoudige winkeldiefstal zonder recidive is een geldboete, terwijl ingeval van recidive, veel schade en/of gekwalificeerde diefstal werkstraffen of zelfs gevangenisstraffen van lange duur als uitgangspunt worden genomen. Het is dus van belang dat u de juiste hulp krijgt ingeval van een verdenking van (gekwalificeerde) diefstal.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

10 + 14 =

Anderen bekeken ook

Heling

Lees meer

Verduistering

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure