Selecteer een pagina

Vermogensdelicten

Diefstal – Heling – Verduistering

Diefstal

Diefstal is het wederrechtelijk wegnemen van het eigendom van een ander en komt in vele vormen voor. Grofweg worden twee categorieën diefstallen onderscheiden, namelijk eenvoudige diefstal en…

Heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van goederen terwijl degene weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dat goed van misdrijf afkomstig is. Een voorbeeld van heling is als iemand een gestolen fiets koopt op straat voo

Verduistering

Verduistering is het zonder toestemming toe-eigenen van een goed dat je eerder rechtmatig onder je had. Het is strafbaar gesteld in artikel 321 Sr. Voorbeelden van verduistering zijn dat de portemonnee die is gevonden op…

Vraag? Wij helpen je graag.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure