Selecteer een pagina

Belediging en discriminatie

Van eenvoudige belediging is sprake als een dader een ander mondeling, schriftelijk of door een feitelijkheid opzettelijk aanrand in eer of goede naam. Voorbeelden van eenvoudige belediging zijn het grof uitschelden van…

Bedreiging en stalking

Bedreiging is het opzettelijk creëren van vrees of angst bij een ander. Van bedreiging is onder meer sprake als opzettelijk gedreigd wordt met openlijk geweld tegen personen of goederen, met een misdrijf tegen het leven gericht…

Mensenhandel

Mensenhandel is een van de meest complexe strafbare feiten in het Wetboek van Strafrecht. Hoewel vele gedragingen onder de reikwijdte van mensenhandel kunnen worden gebracht is de kern van de strafwaardigheid

Mensensmokkel

Mensensmokkel is het behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland (en enkele andere staten) terwijl de dader weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat die toegang of doorreis…

Cybercrime

Cybercrime (of: computercriminaliteit) betekent niets anders dan het plegen van misdrijven en/of overtredingen waarbij gebruik is gemaakt van een computer en/of het internet. De criminele activiteiten zijn digitaal van aard…

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde misdaad of georganiseerde criminaliteit wordt gezien als criminaliteit die het lokale, regionale of nationale gezag ondermijnt. Met andere woorden: criminaliteit die bedreigend is voor (delen van) de …

Gratie

Als iemand veroordeeld is voor een strafbaar feit en daarvoor een straf opgelegd heeft gekregen, kan degene als voldaan is aan bepaalde voorwaarden, om gratie verzoeken bij de Koning. Een gratieverzoek komt…

Vraag of contact?

4 + 8 =

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.