Selecteer een pagina

Sluiting woning of pand
Opiumwet

 

Als de politie een hennepkwekerij of (grote) hoeveelheden soft- of harddrugs aantreft in een woning of een pand, heeft dit in veel gevallen meerdere consequenties. Niet alleen kan iemand strafrechtelijk vervolgd worden, maar ook kan de burgemeester via het bestuursrecht optreden. De burgemeester heeft de bevoegdheid om een woning of pand te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet. De laatste maanden lijken gemeentes steeds vaker van deze bevoegdheid gebruik te maken.

Indien in de woning of het pand handelshoeveelheden soft- of harddrugs worden aangetroffen, is de burgemeester in beginsel bevoegd hierop te reageren. Gemeentes hanteren een ‘Damocles-beleid’. Als sprake is van een eerste overtreding en het daarnaast gaat om kleinere hoeveelheden, kan de burgemeester volstaan met een waarschuwing of kan de burgemeester ervoor kiezen over te gaan tot een voorwaardelijke sluiting. In veel gevallen wordt echter zonder meer aangekondigd dat de burgemeester voornemens is de woning of het pand te sluiten voor de duur van 3, 6 of soms zelfs 12 maanden. Elke gemeente heeft een eigen beleid.

Op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met een voornemen tot sluiting van de woning, kunnen onze advocaten bijstand verlenen bij het indienen van een zienswijze. Indien de zienswijze niet tot een ander inzicht bij de burgemeester leidt en besloten wordt dat de woning of het pand wordt gesloten, kunnen wij een bezwaarschrift indienen en bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening verzoeken. Dit verzoek houdt in dat wij de rechter verzoeken te oordelen dat de burgemeester moet wachten met de sluiting totdat op het bezwaarschrift is beslist.

Het sluiten van een woning of een pand heeft grote gevolgen. Artikel 7:231 lid 2 BW geeft een verhuurder de bevoegdheid om een huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden (dus zonder gerechtelijke procedure). Indien een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, is de ontbinding van de huurovereenkomst (achteraf) nietig. Het is dus verstandig om een bezwaarschrift in te dienen als de huurovereenkomst op het spel staat.  Als het pand gesloten is, kan de verhuurder bovendien geen andere huurders in het pand laten. De misgelopen huuropbrengsten zal de verhuurder mogelijk willen verhalen op de huurder.

Lees over de juridische mogelijkheden meer in deze blog.

Indien uw inkomen onder een bepaalde grens valt, kunnen wij gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen in beide procedures. Ons kantoor heeft inmiddels meerdere successen behaald dus het is zeker de moeite waard om een voornemen of besluit aan te vechten. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

13 + 4 =

 

Anderen bekeken ook

Ontruimen en ontbinden

Lees meer

Woonfraude

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.