Selecteer een pagina

Slachtoffers

Aangifte doen – Voeging  benadeelde partij – Slachtofferverklaring en spreekrecht – Compliance/intern onderzoek – Deelgeschil bij letselschade

Aangifte doen

Indien een burger kennis draagt van een strafbaar feit is hij bevoegd om daarvan aangifte te doen. In zeer ernstige zaken bestaat daartoe zelfs een verplichting (artikel 160 Sv noemt bijvoorbeeld moord, doodslag en..

Voeging benadeelde partij

Het slachtoffer van een misdrijf kan zich als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte voegen. De benadeelde partij kan schadevergoeding vorderen van de verdachte. Dit heet ook wel een vordering..

Slachtofferverklaring en spreekrecht

Het slachtoffer van een misdrijf heeft meer rechten dan alleen het kunnen indienen van vordering tot schadevergoeding. De advocaat van het slachtoffer kan een kopie van het proces-verbaal van de politie opvragen…

Compliance/intern onderzoek

FTW Advocaten heeft veel ervaring met het begeleiden en uitvoeren van interne onderzoeken en de afwegingen die naar aanleiding daarvan dienen te  worden gemaakt. Dit gaat vaak om fraude onderzoeken, maar ook om …

Deelgeschil bij letselschade

Letselschadezaken kunnen lang duren. Als de onderhandelingen vastlopen of als het niet lukt om tot een minnelijke schikking te komen, kan dat frustrerend zijn. U staat dan als slachtoffer vaak tegenover een grote machtige…

Vraag? Wij helpen je graag.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure