Selecteer een pagina

Klachtzaken gedetineerden

Gedetineerden die in een Huis van Bewaring, kliniek of gevangenis zitten zijn onderworpen aan de regels van penitentiair recht of detentierecht.

Deze regels zijn onder andere neergelegd in de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en lagere regelgeving als de penitentiaire maatregel en de regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. Voor jeugdigen zijn de regels neergelegd in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) en lagere regelgeving als het Reglement justitiële jeugdinrichtingen en de Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen. Voor Tbs-gestelden zijn de rechten en plichten neergelegd in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), nader uitgewerkt in het Reglement Verpleging ter beschikking gestelden.

Als een gedetineerde van mening is dat er door (of namens) de Directeur van de inrichting een beslissing is genomen die niet terecht is, kan hij zich daarover beklagen bij de beklagcommissie van de Commissie van Toezicht die aan de betreffende inrichting is gekoppeld. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn de beslissing tot plaatsing in afzondering of de beslissing tot uitsluiten van deelname aan een of meer activiteiten. Van belang is dat de bezwaartermijn maar 7 dagen is, spoed is dus geboden. Dit is bepaald in artikel 61 Pbw.

Als de klacht wordt afwezen, bestaat de mogelijk van beroep bij de beroeps-commissie uit de Raad van de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Ook dit beroep moet uiterlijk op de zevende dag na die van ontvangst van het afschrift van de uitspraak of ontvangst van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend bij de beroepscommissie.

Gedetineerden in een beklag of beroepszaak kunnen zich laten bijstaan door een advocaat. De advocaatkosten worden niet altijd vergoed. In principe wordt een klager echter zelfredzaam geacht. Dat betekent dat in eenvoudige klachtzaken en beroepszaken in beginsel geen toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Als sprake is van feitelijke of juridische complexiteit of van een zwaarwegend belang  kan er wel een toevoeging worden verstrekt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als bepaalde procedures niet goed zijn gevolgd en de beslissing dus onrechtmatig is genomen. Bij plaatsing in een isoleercel is vrij snel sprake van een zwaarwegend belang.

De advocaten bij ons kantoor hebben ruime ervaring met dergelijke zaken en kunnen goed inschatten of de bijstand van een advocaat gewenst of noodzakelijk is.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten. 


Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

11 + 13 =

Anderen bekeken ook

In beslag genomen goederen

Lees meer

Schipholpas

Lees meer

Omzetting taakstraf

Lees meer

Inhouding rijbewijs

Lees meer

DNA-afname

Lees meer

Artikel 12 Sv / klacht niet-vervolging

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.