Selecteer een pagina

Kort geding (voorlopige voorziening)

Indien een voldoende spoedeisend belang bestaat bij toewijzing van een vordering dan kunt u een kort geding aanhangig laten maken. U verkrijgt dan op korte termijn, veelal binnen drie tot vier weken, een beslissing op uw vordering. Een kort geding dient voor de eisende partij te worden aangevraagd…

Executie kort geding

Van dagvaarding tot vonnis kan soms een lange weg zijn vanwege de nodige (schriftelijke) rondes en vanwege de volle agenda van de rechtbank. Sommige zaken kunnen geen maanden wachten, een snelle beslissing is noodzakelijk…

Bodemprocedure

In Nederland kan iedere zaak steeds ten minste twee keer feitelijk aan een rechter worden voorgelegd, één keer aan een lagere rechter en één keer aan een hogere rechter. De procedure bij de lagere rechter wordt meestal als eerst gevoerd en wordt ook wel de ‘eerste aanleg’ genoemd…

Hoger beroep

In Nederland kan iedere zaak steeds ten minste twee keer feitelijk aan een rechter worden voorgelegd, één keer aan een lagere rechter en één keer aan een hogere rechter… 

Verzet na verstek

Wanneer een partij een dagvaarding ontvangt en niet tijdig in de procedure verschijnt, dan laat deze ‘verstek gaan’. Veelal heeft het verstek laten gaan van een zaak door een partij tot gevolg dat de vorderingen van de wederpartij door de rechter volledig worden toegewezen. Indien een partij verstek laat gaan…

Faillissement aanvragen

Het aanvragen door een schuldeiser van het faillissement van een schuldenaar is misschien wel één van de krachtigste manieren om een schuldenaar ertoe te bewegen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en een openstaande schuld te betalen…

Vraag of contact?

9 + 11 =

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.