Selecteer een pagina

Personen die verdacht worden van huiselijk geweld, kunnen te maken krijgen met een huisverbod. In dat geval wordt de burgemeester geïnformeerd door politie en justitie en kan er een huisverbod worden opgelegd voor de duur van tien dagen. Dit huisverbod kan worden verlengd tot in totaal vier weken. De verdachte krijgt een beschikking dat hij zijn eigen huis niet meer in mag.
Bij overtreding van het huisverbod is de verdachte nog verder van huis, want dit levert een nieuw misdrijf op.

In de praktijk maken we echter vaak mee dat er te lichtzinnig of zelfs onterecht een huisverbod wordt opgelegd. Daar kan wat aan gedaan worden. Wij zetten de mogelijkheden op een rij.

Indien u het niet eens bent met een huisverbod kan een advocaat van FTW voor u tegen de beschikking in beroep gaan bij de rechtbank. Dit is echter een vrij trage procedure. Om die reden kan ook om een voorlopige voorziening (een bestuursrechtelijk kort geding) worden gevraagd. Dit is een veel snellere procedure: de rechter dient binnen drie werkdagen een zitting te plannen en zal ook op de zitting uitspraak doen.

U hoeft zich betrekkelijk weinig zorgen te maken over de kosten. Voor beide civielrechtelijke procedures wordt in principe geen griffierecht geheven. Voor de beroepsprocedure kan een toevoeging worden aangevraagd en voor een voorlopige voorziening wordt zelfs een last tot toevoeging afgegeven, hetgeen betekent dat uw kosten volledig door de staat voldaan worden.

In principe zal de rechter marginaal toetsen en kijken welke feiten en omstandigheden er bekend waren toen de burgemeester tot een beslissing kwam. Bij een verlenging zullen ook de nieuwe feiten en omstandigheden van belang zijn. De rechtbank zal bekijken of aan alle formele vereisten is voldaan: is de betrokkene minderjarig? Is de betrokkene gehoord? Voldoet de tekst aan de eisen van de wet? Is het besluit wel bevoegd genomen?

Van groter belang is echter of het besluit wel op juiste gronden is genomen. We maken niet zelden mee dat slechts één enkele aangifte voldoende is voor het opleggen van een huisverbod. Er moet echter meer zijn dan een aangifte. Is er bijvoorbeeld letsel, of zijn er getuigen, dan zal de rechter het besluit al snel in stand laten. Indien er geen onderbouwing is – de verklaringen zijn tegenstrijdig of er zijn geen objectiveerbare gegevens – dan zal het besluit vernietigd moeten worden. De rechter heeft voorts ook aandacht voor het strafrechtelijk traject dat (eventueel) gelijktijdig loopt. Is de betrokkene als verdachte bijvoorbeeld geschorst door de rechter-commissaris met voorwaarden die gelijk zijn aan het huisverbod, dan is een verlenging overbodig.

Heeft u vragen over het huisverbod? Neem dan gerust contact met ons op zodat wij u van deskundig advies kunnen voorzien.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.