Selecteer een pagina

Kinderporno

Van kinderporno is sprake als iemand een afbeelding of video bezit van een seksuele gedraging van een minderjarige. Maar niet alleen het bezit is strafbaar; ook (onder meer) het kijken, verspreiden, aanbieden, invoeren of vervaardigen van kinderporno is strafbaar. Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel 240b Sr en is bedreigd met een maximale gevangenisstraf voor de duur van vier jaren. Als er sprake is van een beroep of gewoonte is de maximale straf acht jaar gevangenisstraf. 

Van de meeste afbeeldingen zal eenvoudig kunnen worden vastgesteld dat ze vallen onder de werking van dit artikel. Maar de term ‘seksuele gedraging’ wordt ruim opgevat. Ook een afbeelding van een ontklede minderjarige waarbij géén sprake is een expliciete seksuele lading kan onder de werking van dit artikel vallen. Het is zelf niet eens noodzakelijk dat sprake is van een bestaand persoon. Ook virtuele kinderporno is strafbaar, waarbij wel is vereist dat het moet gaan om realistische afbeeldingen.

In de praktijk zal het soms moeilijk zijn om te bewijzen dat de betrokken persoon of personen op de afbeelding minderjarig zijn. Dit hoeft ook niet expliciet bewezen te worden. Het is voldoende dat de betrokken persoon er jonger uitziet dan 18 jaar. Dit is in strafzaken soms punt van discussie en hier liggen soms mogelijkheden voor de verdediging.

Een andere discussie die vaak speelt in kinderpornozaken is of de verdachte wel bewust kinderporno in zijn bezit heeft gehad. Als er bestanden met kinderporno worden aangetroffen in zogeheten lost files, temporary internet files of unallocated clusters is dat niet altijd voldoende voor het aannemen van bezit in de zin van artikel 240b Sr.

Een verdachte van een zedenfeit verdient een kundig en ervaren advocaat aan zijn zijde. Wij hebben die expertise en ervaring.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

9 + 1 =

Anderen bekeken ook

Verkrachting

Lees meer

Ontucht

Lees meer

Aanranding

Lees meer

Grooming

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.