Selecteer een pagina

Grooming

Grooming betekent letterlijk iets of iemand verzorgen, bewerken of onderhouden. De strafrechtelijke betekenis die er in Nederland aan wordt gegeven is in dit geval het -digitaal- benaderen van kinderen jonger dan 16 jaar met als doel deze uiteindelijk te ontmoeten en te bewegen tot seksuele handelingen. Het delict lijkt in die zin veel op het ouderwetse kinderlokken, met als verschil dat grooming via digitale kanalen plaatsvindt. Grooming is strafbaar gesteld in artikel 248e Sr.

Er wordt gesproken van grooming als de verdachte via telefoon of internet een ontmoeting voorstelt met een minderjarige van jonger dan 16 jaar, met als doel om ontuchtige handelingen met die minderjarige te plegen of om kinderporno (afbeeldingen, video’s) te maken. Het contact kan ontstaan via social media, chatboxen, sms, e-mail of WhatsApp.

Vaak is grooming lastig te bewijzen. Er moet bewezen worden dat de verdachte in contact is getreden met een kind waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze jonger is dan 16 jaar, om uiteindelijk aan te sturen op een ontmoeting met het doel om ontuchtige handelingen te plegen of beeldmateriaal te vervaardigen van een seksuele handeling waarbij de minderjarige betrokken is. De strafbaarheid voor grooming treedt in zodra de verdachte de plannen voor het maken van een afspraak concretiseert. Met andere woorden: iemand is strafbaar wanneer hij/zij na het voortraject een voorstel doet tot een ontmoeting en vervolgens enige handeling onderneemt die er op wijst dat hij voornemens is de ontmoeting daadwerkelijk te verwezenlijken.

Belangrijk is uiteraard dat de ontmoeting een seksuele lading heeft; de afspraak moet er op gericht zijn seksuele handelingen te verrichten met of door de minderjarige. Voor strafvervolging is het echter niet noodzakelijk dat het ook daadwerkelijk tot deze handelingen komt. De intentie is in dit geval voldoende. Komt het wel tot seksuele handelingen, dan is er naast grooming tevens sprake van andere delicten (bijvoorbeeld aanranding, verkrachting, seks met een minderjarige en/of betrokkenheid bij kinderporno) en zal de strafmaat zwaarder uitvallen.

Voor grooming geldt een maximale straf van 2 jaar. Het grote verschil in strafmaximum met de andere hier genoemde zedendelicten is dat er bij grooming nog geen ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden: het is bij een voorstel gebleven. Een verdachte van een zedenfeit verdient een kundig en ervaren advocaat aan zijn zijde. Wij hebben die expertise en ervaring.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

9 + 7 =

Anderen bekeken ook

Verkrachting

Lees meer

Ontucht

Lees meer

Aanranding

Lees meer

Kinderporno

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.