Selecteer een pagina

Heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van goederen terwijl degene weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dat goed van misdrijf afkomstig is. Een voorbeeld van heling is als iemand een gestolen fiets koopt op straat voor een niet marktconforme prijs, terwijl zichtbaar is dat het slot van de betreffende fiets is doorgezaagd. 

Heling is strafbaar gesteld in artikel 416 Sr. Er bestaan verschillende vormen van heling: opzetheling, schuldheling en gewoonteheling. 

Bij opzetheling dient bewezen te worden dat de dader weet dat het goed van diefstal afkomstig is. Onder dit weten wordt ook voorwaardelijk opzet begrepen. Uiteindelijk moet komen vast te staan dat de verdachte door het handelen welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat een goed van misdrijf afkomstig was.

Bij schuldheling gaat het erom dat bewezen wordt dat de dader redelijkerwijs moest vermoeden dat een goed van misdrijf afkomstig was. Bij de beantwoording van die vraag gaat het (onder andere) om in hoeverre de verdachte onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van een bepaald goed.

Gewoonteheling is een strafverzwarende variant van heling voor de gevallen dat iemand zich gedurende een langere periode op grootschalige wijze schuldig heeft gemaakt aan de heling van goederen.

De wetenschap of het redelijke vermoeden dat de goederen uit misdrijf afkomstig waren, moet bestaan op het moment van het verkrijgen van het goed. Degene die dus pas ná de verkrijging op de hoogte raakt van het feit dat het goed uit een misdrijf is afkomstig is, is niet strafbaar aan heling, voor zover dat goed daarna niet opnieuw wordt overgedragen.

Heling onderscheidt zich van diefstal en verduistering doordat bij diefstal en verduistering een wegnemings- of toe-eigeningshandeling is vereist. Dat is voor heling niet het geval.

Op opzetheling staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar. De maximale straf op schuldheling bedraagt een jaar gevangenisstraf. Er zijn geen oriëntatiepunten voor de straffen bij heling. Rechters zullen voor wat betreft opzetheling met name aansluiting zoeken bij de straffen die voor eenvoudige diefstal gelden, nu de wettelijke maximumstraf hiervoor hetzelfde is als bij heling. Over het algemeen gaat het om een geldboete of een werkstraf. 

Het bewijs dat sprake is van wetenschap of een redelijk vermoeden bij de verdachte wordt vaak gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van een goed, de prijs die is betaald en de verklaring van de verdachte. Ook in dit geval is een goede processtrategie dus van groot belang

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

14 + 10 =

Anderen bekeken ook

Diefstal

Lees meer

Verduistering

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.