Selecteer een pagina

Rijden onder invloed (alcohol)

Rijden onder invloed van alcohol is strafbaar gesteld in artikel 8 lid 2 Wegenverkeerswet 1994. Bij de verdenking van rijden onder invloed zal de politie na een voorlopige test vaak een definitieve alcoholtest doen op het politiebureau. In principe vindt dit onderzoek plaats door middel van een blaastest, maar soms zal de politie een bloedtest afnemen om het alcoholgehalte vast te stellen. De bloedtest vindt plaats als een blaastest vanwege medische redenen onmogelijk is of omdat het iemand eenvoudigweg niet lukt om goed te blazen. Als de politie de indruk heeft dat iemand de blaastest bewust saboteert, levert dat verdenking van een apart strafbaar feit op. De gevolgen van rijden onder invloed kunnen voor de verdachten soms ingrijpend zijn.

Bij rijden onder invloed van alcohol wordt het rijbewijs door de politie ingenomen vanaf een ademalcoholgehalte 570 µg/l (bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰). Beginnend bestuurders (minder dan 5 jaar hun rijbewijs) zijn vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l (bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰) hun rijbewijs al kwijt.

Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie wat er met het rijbewijs moet gebeuren. In de meeste gevallen zal de officier besluiten om het rijbewijs nog voor langere tijd in te houden. Bij inbeslagname van het rijbewijs is het raadzaam om snel een advocaat in te schakelen om het rijbewijs terug te vragen door middel van een klaagschriftprocedure, maar ook om uitleg krijgen over de strafzaak. In een klaagschriftprocedure wordt het rijbewijs toch vaak teruggeven, ondanks verzet van de officier van justitie.

Bij de lichtere gevallen zal doorgaans een boete worden opgelegd via een strafbeschikking. Het is ook mogelijk dat de verdachte wordt opgeroepen voor een OM-zitting. In dat geval zal de verdachte in de rechtbank moeten verschijnen. Via een videoscherm vindt een onderhoud plaats met een officier van justitie die een voorstel zal doen over de afdoening van de zaak.

Als het voorstel niet wordt geaccepteerd, er sprake is van een zeer hoog promillage of sprake is van recidive zal de verdachte in de regel worden gedagvaard voor de politierechter. De straffen de rechter die in dit soort zaken vaak oplegt zijn geldboetes of werkstraffen, gecombineerd met een (voorwaardelijke) rijontzegging. Voor bestuurders van een snorfiets/bromfiets worden doorgaans lagere straffen opgelegd.

Wanneer de bestuurder van een motorrijtuig binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed, waarvan de tweede keer met minimaal 1,3 promille óf voor het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek, dan wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig. Dit is bepaald in artikel 123b Wegenverkeerswet 1994.  Deze recidiveregeling alcohol houdt in dat het rijbewijs na de onherroepelijke veroordeling door de politierechter of strafbeschikking in het kader van de OM-zitting automatisch ongeldig wordt. Er bestaat geen mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te dienen. U kunt uw rijbewijs alleen weer terug krijgen door opnieuw rijexamen te doen.

CBR
Bij fors alcoholgebruik in het verkeer krijgt de verdachte vaak óók met het CBR te maken. Strafrechtelijke vervolging sluit bemoeienis van het CBR dus niet uit. Bij het rijden onder invloed met een alcoholgehalte tussen de 570 µg/l en 785 µg/l zal het CBR een alcoholcursus (EMA) aan u opleggen. Bij een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l zal het CBR ook onderzoek naar rijgeschiktheid doen en de geldigheid van het rijbewijs schorsen totdat is onderzocht of iemand nog geschikt is om te kunnen rijden. Bij beginnend bestuurders liggen de promillages voor dit onderzoek lager (al bij 570 µg/l).

Het is in dat geval alleen mogelijk om het rijbewijs eerder terug te krijgen door een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR en gelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dit kan echter alleen maar wanneer de betrokkene ten onrechte door de politie als bestuurder is aangemerkt of er tijdens het alcoholonderzoek fouten zijn gemaakt waardoor de uitslag van de ademanalyse niet juist is. Indien er geen fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek, zal de bestuurder er niet aan ontkomen om het onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan.

Het is verstandig om een ervaren advocaat in te schakelen bij het rijden onder invloed van alcohol. Onze advocaten hebben die ervaring.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

10 + 2 =

Anderen bekeken ook

Snelheidsovertreding

Lees meer

Veroorzaken zwaar ongeval

Lees meer

Doorrijden na ongeluk

Lees meer

Rijden onder invloed (drugs & lachgas)

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.