Selecteer een pagina

Mensenhandel

Mensenhandel is een van de meest complexe strafbare feiten in het Wetboek van Strafrecht. Hoewel vele gedragingen onder de reikwijdte van mensenhandel kunnen worden gebracht is de kern van de strafwaardigheid dat wordt voorkomen dat personen worden uitgebuit. Opsporing en vervolging van mensenhandel vindt plaats om te kunnen optreden tegen aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van individuele personen. Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f Sr.

Voorbeelden van mensenhandel zijn het onder dwang tewerkstellen van personen, gedwongen prostitutie bij meerderjarigen, het laten prostitueren van minderjarigen en het onder dwang beschikbaar laten stellen van organen van een ander. De maximale straf voor mensenhandel zonder verzwarende omstandigheden is 12 jaar. De laatste jaren zijn de maximale straffen voor mensenhandel flink verhoogd. Als sprake is van strafverzwarende omstandigheden (zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood ten gevolg) kan de straf oplopen tot een levenslange gevangenisstraf of de maximale tijdelijke straf van 30 jaar.

Met enige regelmaat komt het in zaken die betrekking hebben op mensenhandel voor dat de discussie zich toespitst op de vraag of sprake is geweest van dwang of dat sprake was van vrijwilligheid. In dat soort gevallen kan het aan te raden zijn getuigen te (doen) horen. Een goede processtrategie is dan ook onontbeerlijk.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

1 + 15 =

Anderen bekeken ook

Belediging en Discriminatie

Lees meer

Bedreiging en stalking

Lees meer

Mensensmokkel

Lees meer

Cybercrime

Lees meer

Georganiseerde misdaad

Lees meer

Gratie

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.