Selecteer een pagina

Gratie

Als iemand veroordeeld is voor een strafbaar feit en daarvoor een straf opgelegd heeft gekregen, kan degene als voldaan is aan bepaalde voorwaarden, om gratie verzoeken bij de Koning. Een gratieverzoek komt neer op een verzoek tot kwijtschelding van de opgelegde straf.

Gratie kan worden gevraagd door de veroordeelde zelf of zijn familieleden. Op de website justis.nl kan iemand een gratieformulier downloaden, invullen en voorzien van de nodige bewijsstukken.

Gratie kan worden verleend als er sprake is van een omstandigheid of omstandigheden waarmee de rechter op het tijdstip van beslissen geen of onvoldoende rekening heeft gehouden of heeft kunnen houden, terwijl als de rechter daarvan wel op de hoogte was geweest, dit mogelijk tot een andere straf of maatregel of zelfs tot geen enkele straf of maatregel zou hebben geleid. Ook is gratie mogelijk als aannemelijk is dat door de tenuitvoerlegging van de straf of de voortzetting daarvan geen met de strafrechtstoepassing na te streven doelen in redelijkheid wordt gediend.

Het ingevulde gratieformulier moet naar justis gestuurd worden. Zodra het verzoek is ontvangen, wordt een ontvangstbevestiging verzonden. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt of aan het gratieverzoek opschortende werking toekomt. In sommige gevallen wordt van rechtswege opschorting van de tenuitvoerlegging van de straf verleend. Er wordt dan gewacht met het ten uitvoer leggen van de straf totdat op het gratieverzoek is beslist. In andere gevallen moet hierom specifiek worden verzocht. De gemiddelde behandelduur van het verzoek is 6 maanden.

Als het verzoek aan alle eisen voldoet, wordt het verzoek naar de rechtbank gestuurd waar iemand is veroordeeld. In sommige gevallen wordt het verzoek ook voor advies doorgestuurd naar het openbaar ministerie. De rechter vergelijkt de omstandigheden van nu met de omstandigheden van toen. De rechter brengt op grond van alle gegevens een advies uit aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Bij een negatief advies van het openbaar ministerie of de rechter zal het gratieverzoek in de meeste gevallen worden afgewezen. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Andersom geldt hetzelfde. Indien een positief advies volgt, is de Minister hier niet aan gebonden.

Hoewel bijstand van een advocaat bij gratiezaken niet verplicht is, is dit wel ten zeerste aan te raden. Helaas zien wij vaak dat gratieverzoeken worden afgewezen wegens een gebrek aan onderbouwing. De veroordeelde doet er daarom goed aan om voorafgaand aan het indienen van een gratieverzoek advies in te winnen bij een professional of zelfs de gehele procedure uit handen te geven.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

10 + 13 =

Anderen bekeken ook

Belediging en Discriminatie

Lees meer

Bedreiging en stalking

Lees meer

Mensenhandel

Lees meer

Mensensmokkel

Lees meer

Cybercrime

Lees meer

Georganiseerde misdaad

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.