Selecteer een pagina

Georganiseerde misdaad

Georganiseerde misdaad of georganiseerde criminaliteit wordt gezien als criminaliteit die het lokale, regionale of nationale gezag ondermijnt. Met andere woorden: criminaliteit die bedreigend is voor (delen van) de samenleving.

Deelneming aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in art. 140 Wetboek van Strafrecht. In de Opiumwet (artikel 11b) is deelname aan een criminele drugsorganisatie strafbaar gesteld. Deelneming aan een criminele organisatie is het deelnemen aan een misdadige organisatie of een verboden rechtspersoon. De organisatie moet dan het plegen van misdrijven als doel hebben. 

Voor de strafbaarheid van deelneming aan een criminele organisatie is in de eerste plaats vereist dat sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband. Het doel van de organisatie moet zijn het plegen van misdrijven en ten slotte moet de dader deelnemen aan de organisatie. Daarmee wordt bedoeld dat de dader behoort tot de organisatie en de dader een aandeel heeft in dan wel ondersteunende gedragingen verricht die strekken tot of rechtstreeks verband houden met verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor deelneming aan een criminele organisatie, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden.

Strafzaken waarbij het gaat om georganiseerde misdaad zijn vaak complexe strafzaken waarbij de gevolgen voor de verdachte zeer groot kunnen zijn. Voor de bijstand in dit soort zaken is daarom verregaande expertise nodig en die heeft ons kantoor in huis. Het gaat vaak om zogenoemde megazaken waardoor niet alleen onze ervaring van pas komt, maar ook het feit dat ons kantoor in teamverband kan opereren.

De straffen zijn hoog, de zaken complex en er staat voor verdachten dus veel op het spel. Het is dan belangrijk om door een gespecialiseerde advocaat te worden bijgestaan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

5 + 9 =

Anderen bekeken ook

Belediging en Discriminatie

Lees meer

Bedreiging en stalking

Lees meer

Mensenhandel

Lees meer

Mensensmokkel

Lees meer

Cybercrime

Lees meer

Gratie

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.