Selecteer een pagina

Openlijke geweldpleging

 

Supportersrellen, een demonstratie die uitloopt op gewelddadigheden of een massale vechtpartij op een schoolplein, allemaal voorbeelden van openlijk geweld. Openlijk geweld is strafbaar gesteld in artikel 141 Sr.

Een verdachte maakt zich schuldig aan openlijk geweld als geweld is gebruikt tegen personen of goederen, dit geweld openlijk is verricht en dat geweld in vereniging met een ander of anderen begaan is. Een dader van openlijk geweld hoeft niet zelf perse geweldshandelingen te hebben verricht om strafrechtelijk aansprakelijk te zijn. Voldoende is dat sprake is van een ‘voldoende wezenlijke en significante bijdrage aan het geweld’. Zo kan ook degene die een ander opjut om geweld toe te passen onder de reikwijdte van het artikel vallen.

Daarnaast moet worden vastgesteld dat het geweld openlijk is geweest. Daarmee wordt bedoeld dat het geweld heeft plaatsgevonden op de openbare weg of op plaatsen die niet voor iedereen toegankelijk zijn maar waar wel een in zekere zin een willekeurig publiek aanwezig is of had kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bij geweld in een treincoupé of geweld in de aula van een school die ook toegankelijk is voor mensen van buiten die school. Bij twijfelgevallen liggen er kansen voor de verdachte.

Politiedossiers in openlijk geweldszaken zijn vaak onoverzichtelijk en daar liggen mogelijkheden voor de verdediging. Het is in dit soort zaken vaak moeilijk te bewijzen wie heeft geslagen of heeft getrapt en wat de precieze bijdrage is geweest van de verschillende verdachten. Het is daarom belangrijk dat u zich bij zo’n verdenking laat bijstaan door een ervaren advocaat die met u gedetailleerd het dossier doorneemt en strategisch de juiste beslissingen neemt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

15 + 6 =

Anderen bekeken ook

Moord/doodslag

Lees meer

Mishandeling

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure