Selecteer een pagina

Witwassen

Witwassen is het verhullen of verbergen van de herkomst van een voorwerp, dan wel verbergen wie de rechthebbende op een voorwerp is. Daarnaast is van witwassen sprake als iemand geld of een goed voorhanden heeft dat van misdrijf afkomstig is en dader dat wist, of moest vermoeden. Witwassen is strafbaar gesteld in artikel 420bis Sr (en verder). De kern van het strafwaardige van witwassen bestaat eruit dat de criminele herkomst van het goed verborgen wordt gehouden of wordt verhuld.

Als er wetenschap is van de criminele herkomst van het goed is sprake van opzetwitwassen (420bis Sr). Als iemand redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp een criminele herkomst heeft, is sprake van schuldwitwassen.

Ook het voorhanden hebben van een goed dat door eigen misdrijf verkregen is, bijvoorbeeld het voorhanden hebben van een fiets die door de verdachte zelf is gestolen, waarbij geen sprake is van een verbergende of verhullende handeling, is strafbaar. Dit wordt gekwalificeerd als eenvoudig opzetwitwassen (420bis Sr) of eenvoudig schuldwitwassen (420quater Sr).

De afgelopen jaren heeft de opsporing naar en vervolging van witwassen door de FIOD, het openbaar ministerie en andere opsporingsdiensten topprioriteit gekregen. Ook zijn de strafmaxima van de verschillende witwasdelicten flink omhoog gegaan. Het is dus van belang dat de verdachte of zijn naaste een deskundig advocaat inschakelt als er een verdenking is van witwassen.

Bij een witwasvermoeden wordt in bepaalde gevallen van de verdachte verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of goed als onduidelijk is wat die herkomst is. Deze verklaring dient volgens vaste rechtspraak concreet te zijn, (enigszins) verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Het is dus belangrijk dat tijdig een advocaat wordt ingeschakeld om de juiste strategie te bepalen. Zwijgen is, zeker in dit soort gevallen, niet altijd de beste optie.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

8 + 1 =

Anderen bekeken ook

Valsheid in geschrifte

Lees meer

Oplichting

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.