Selecteer een pagina

Natuurbescherming

Het natuurbeschermingsrecht betreft de regels neergelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb), voorheen geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De Wnb vindt zijn basis in de (Europese) Vogel- en Habitatrichtlijn. De Flora- en faunawet  is inmiddels gewijzigd in de Natuurbeschermingswet en de Wet Dieren, ook wel Dierenwet genoemd.

De overheid treedt in toenemende mate op met betrekking tot alles wat te maken heeft met dierenwelzijn. Het gevolg is dat het Functioneel Parket en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), tezamen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een strikt (in bepaalde gevallen: onrechtmatig hard) beleid voeren tegenover de dierhouderij en de dierenhandel.

Wanneer de politie het vermoeden heeft van een strafbaar feit dat te maken heeft met dieren (bijvoorbeeld: het verwaarlozen van dieren, het niet op de juiste wijze verzorgen, onjuiste huisvesting, het niet voldoen aan de CITES afspraken) regelt zij een controle. Meestal komt de politie niet alleen, maar wordt een heel team opgetrommeld met onder andere politie, de NVWA (Voedsel- en Warenautoriteit), de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de LID (Landelijke Inspectiedienst) en soms ook de Belastingdienst. Het gevolg is dat een burger geconfronteerd kan worden met veel verschillende procedures. Zo kan de RVO dieren en/of goederen in beslag nemen en diverse maatregelen aan u opleggen en kan het Functioneel Parket u vervolgen voor strafbare feiten.

Het is raadzaam dat u direct een advocaat inschakelt met kennis van zaken. Dit is van belang omdat tegen bestuursrechtelijke maatregelen in bepaalde gevallen een spoedmaatregel noodzakelijk is. Een voorbeeld is het opstarten van een voorlopige voorziening om uw dieren terug te krijgen en de bewaringskosten te beperken. Wat een eventuele strafrechtelijke vervolging betreft is het ook belangrijk dat u zo snel mogelijk een advocaat raadpleegt. Wij raden u in ieder geval aan om absoluut niet in gesprek te gaan met instanties voordat u een advocaat heeft gesproken met deskundigheid op het gebied van Flora- en Faunawetgeving.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

8 + 11 =

Kunnen wij je helpen?

Anderen bekeken ook

Vuurwerk

Lees meer

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.