Selecteer een pagina

Wietkwekerij

In artikel 3 onder B van de Opiumwet is het telen en bewerken van hennep strafbaar gesteld. Zeer regelmatig worden hennepkwekerijen opgerold en worden de betrokken telers en knippers vervolgd. Ook het voorhanden hebben van goederen en stoffen die bestemd zijn voor het professioneel of beroepsmatig telen van hennep is strafbaar gesteld in artikel 11a van de Opiumwet.

Het OM zal niet altijd eenvoudig kunnen vaststellen van wie de kwekerij is. Ten onrechte worden vaak bezitters of huurders van panden waar de kwekerij gevonden is, vervolgd. 

Als sprake is van het telen van een geringe hoeveelheid hennep voor eigen gebruik wordt er in de regel niet strafrechtelijk opgetreden. Dit wordt gedoogd voor zover de verdachte wel afstand doet van de in beslag genomen planten. De grens ligt bij vijf planten. Daarboven volgt in de regel een strafrechtelijke reactie. Bij minderjarige verdachten wordt ongeacht de hoeveelheid altijd strafrechtelijk opgetreden.

Strafrechters hebben hun eigen oriëntatiepunten bij het bepalen van de straf: de LOVS-oriëntatiepunten. Bij het telen van 50-100 hennepplanten wordt in de regel een geldboete opgelegd, bij 100-1000 planten een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf en bij nog grotere kwekerijen is de kans niet onaanzienlijk dat een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf zal worden opgelegd. Bovenstaande oriëntatiepunten gelden alleen indien sprake is van één oogst, bij meer oogsten zal maatwerk moeten worden verricht.

Daarnaast wordt in hennep zaken vaak vervolgd vanwege de diefstal van stroom of oplichting van de energiemaatschappij. Tot slot -en dit is wordt door verdachten vaak als een zware straf ervaren- zal het openbaar ministerie een ontnemingsvordering indienen als er volgens het openbaar ministerie voldoende aanwijzingen zijn voor eerdere oogsten. Feitelijke feiten en omstandigheden als hennepresten, verzadigde koolstoffilters, vervuiling van het filterdoek en overige informatie wordt vaak gebruikt om vast te stellen of, en zo ja hoe vaak, er sprake is geweest van eerdere oogsten.  

Om de opbrengsten en kosten per oogst te kunnen berekenen wordt vaak gebruik gemaakt van een BOOM-rapportage waarin vrij algemene uitgangspunten staan geformuleerd voor de berekening van de opbrengsten en kosten van een kwekerij. In de praktijk blijken de daadwerkelijke opbrengsten vaak substantieel lager te liggen omdat geen rekening wordt gehouden met mislukte oogsten

Ingeval van verdenking en vervolging van het kweken en telen van hennep is het dus noodzakelijk dat gemotiveerd verweer wordt gevoerd tegen de stellingen van het openbaar ministerie. Onze advocaten de verdachte daarbij helpen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

11 + 10 =

Anderen bekeken ook

Harddrugs

Lees meer

Dealen

Lees meer

Softdrugs

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.