Selecteer een pagina

voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor kan een goed middel zijn om de waarheid en alle juiste en relevante feiten boven water te krijgen of vast te stellen. Met een voorlopig getuigenverhoor kan een partij in een vroeg stadium opheldering krijgen over die feiten.

Met een voorlopig getuigenverhoor wordt voordat besloten wordt een procedure te beginnen, geprobeerd te achterhalen of iemand voldoende bewijs heeft om daadwerkelijk een succesvolle procedure te starten, of om alle feiten te achterhalen. Ook kan bijvoorbeeld bewijs veilig worden gesteld, door getuigen onder ede een verklaring af te laten leggen. Een getuige is wettelijk verplicht om mee te werken aan een verhoor. Spreekt hij of zij daarbij niet de waarheid dan pleegt die persoon meineed, wat een strafbaar feit is.

Een voorlopig getuigenverhoor wordt via een verzoekschrift bij de rechtbank worden aangevraagd De verzoeker moet concreet vermelden op welk feitencomplex het verhoor betrekking heeft en wat zijn of haar verdere doelen zijn. Een getuigenverhoor wordt bijna altijd toegestaan door een rechter. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Stel direct uw vraag

5 + 12 =

Anderen bekeken ook

Incasso

Lees meer

Sommatie

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Beslagen leggen of opheffen

Lees meer

(voorlopig) deskundigenbericht

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure