Selecteer een pagina

Beslagen leggen of opheffen

Beslag kent verschillende varianten, waarvan de meest voorkomende hierna kort zullen worden besproken. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat u optreedt als beslaglegger.

De eerste variant betreft het zogenaamde ‘conservatoir’ of ‘bewarend’ beslag. Dit houdt in dat u een beweerdelijke vordering heeft en ter zekerheidstelling van verhaal van uw vordering beslag wenst te leggen op gelden of andere vermogensbestanddelen.

Verreweg de meeste beweerdelijke vorderingen zijn financieel van aard en betreffen geldvorderingen. Een veel voorkomend beslag dat daarbij wordt aangewend is het alom bekende bankbeslag, waarbij beslag wordt gelegd op het saldo van alle bij een bank aanwezige tegoeden van een debiteur. Heeft uw beweerdelijke vordering bijvoorbeeld betrekking op de eigendom van een zaak zoals een auto, dan kan op die zaak beslag worden gelegd.

Men spreekt van een beweerdelijke vordering, aangezien een conservatoir beslag is bedoeld om het verhaal van uw vorderingen zeker te stellen voordat een rechter een oordeel heeft geveld. 

Voordat u conservatoir beslag kunt laten leggen dient een advocaat voor u een verzoekschrift in bij de rechtbank, een zogenaamd ‘beslagrekest’. De voorzieningenrechter van de rechtbank verleent vervolgens verlof om het beslag te mogen leggen, het zogenaamde ‘beslagverlof’. Het beslagverlof zal vervolgens door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden gebruikt om het door u gewenste beslag te leggen en de overige eventuele benodigde werkzaamheden te verrichten.

De voorzieningenrechter van de rechtbank zal aan het beslag voorwaarden verbinden. Zo dient u bij een conservatoir beslag altijd binnen een korte termijn een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. De standaard termijn is dat binnen 14 dagen na het eerstgelegde beslag een gerechtelijke procedure aanhangig dient te worden gemaakt. Binnen die termijn dient derhalve door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding aan uw wederpartij te worden uitgebracht.

Zodra de rechter uw vordering in een gerechtelijk vonnis heeft toegewezen zal u uw vordering kunnen verhalen en een eventueel gelegd (conservatoir) beslag kunnen uitwinnen. Een conservatoir beslag ‘verschiet’ in dat geval naar de andere hoofdvariant van beslag, het ‘executoriaal’ beslag. In de praktijk betekent dat simpelweg dat het beslag kan worden uitgewonnen. U ontvangt dan bijvoorbeeld de eerder beslagen gelden of zaken.

Indien uw vordering in een vonnis is toegewezen, kunt u het vonnis ‘executeren’. Dat wil zeggen, u kunt het vonnis dan door een gerechtsdeurwaarder laten uitvoeren. Daarvoor is dan geen toestemming of tussenkomst van een rechter meer vereist. Niet van belang is of u dan van tevoren al beslag hebt gelegd. Wenst u bijvoorbeeld ‘executoriaal beslag’ te leggen op de banktegoeden, inboedel, bedrijfsinventaris of andere vermogensbestanddelen van uw debiteur, dan kan de deurwaarder daartoe met het vonnis rechtstreeks verschillende maatregelen nemen en het vonnis uitvoeren.

Voor het leggen van conservatoir beslag is een advocaat vereist, die voor u een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Ook voor het opheffen van een reeds gelegd conservatoir of executoriaal beslag heeft u bijstand van een advocaat nodig, die in een executie kort geding aan de voorzieningenrechter kan vragen het beslag op te heffen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

12 + 5 =

Anderen bekeken ook

Incasso

Lees meer

Sommatie

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.