Selecteer een pagina

Voorlopige maatregel / procedure

Incasso – Sommatie – Vaststellingsovereenkomst – Beslagen leggen of opheffen – (voorlopig) getuigenverhoor – (voorlopig) deskundigenbericht

Incasso

Ondernemers hebben er belang bij hun facturen zo spoedig mogelijk betaald te krijgen. Het is dan ook zinvol om het facturatie- en incassotraject zo gestroomlijnd mogelijk op te zetten, zodat facturen…

Sommatie

Als een partij bij een overeenkomst niet voldoet aan zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, dan schiet deze tekort in de nakoming daarvan. In juridische zin pleegt een partij dan wanprestatie. In de praktijk komt het vaak voor…

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst, wat inhoudt dat daarover specifieke regels zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak door partijen gebruikt om onderling, minnelijk, een juridisch geschil te beslechten en daarmee…

Beslagen leggen of opheffen

Beslag kent verschillende varianten, waarvan de meest voorkomende hierna kort zullen worden besproken. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat u optreedt als beslaglegger. De eerste variant betreft het zogenaamde ‘conservatoir’ of ‘bewarend’ beslag…

(voorlopig) getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor kan een goed middel zijn om de waarheid en alle juiste en relevante feiten boven water te krijgen of vast te stellen. Met een voorlopig getuigenverhoor kan een partij in een vroeg stadium opheldering krijgen over die feiten…

(voorlopig) deskundigenbericht

Soms worden hele specifieke zaken aan een rechter voorgelegd. Dan is het soms noodzakelijk , als de rechter niet de deskundigheid heeft om een bepaald aspect van een procedure te beoordelen, dat hij of zij wordt voorgelicht door een deskundige…

Vraag? Wij helpen je graag.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure