Selecteer een pagina

Schadevergoeding

Als een strafzaak eindigt zonder dat een straf of maatregel is opgelegd of als er wel een straf is opgelegd voor een feit waarvoor geen voorlopige hechtenis kan worden toegepast, kan de verdachte een verzoek doen om de schade vergoed te krijgen die is ontstaan door het voorarrest. Dit is bepaald is artikel 533 Sv.

Een verzoek tot schadevergoeding moet binnen drie maanden (90 dagen) worden ingediend nadat een zaak onherroepelijk geworden is. Het is overigens geen zekerheid dat de rechtbank (of het gerechtshof) de gevraagde schadevergoeding ook toekent. De rechtbank of het hof stelt vast of er redenen zijn van billijkheid om de gevraagde vergoeding toe te kennen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de proceshouding van de verdachte (zwijgen of verklaren) en bijvoorbeeld in hoeverre de verdachte de voorlopige hechtenis aan zijn eigen houding te wijten heeft. Ook als een zaak eindigt in een sepot is het mogelijk schadevergoeding te vragen en te krijgen. 

In de rechtspraak staan uitgangspunten voor de bedragen die per dag in de regel worden toegekend. Op dit moment zijn die normbedragen EUR 130,- voor de dagen die  in een politiecel zijn doorgebracht en EUR 100,- voor de dagen die zijn doorgebracht in het Huis van Bewaring. Uiteraard staat het vrij om in bepaalde gevallen een hogere vergoeding te vragen als de geleden schade hoger is. Ook is het mogelijk om materiële schade (zoals gederfde inkomsten) te claimen. Voorwaarde hierbij is dat goed onderbouwd wordt waaruit de materiële schade heeft bestaan. 

Als een zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel is het ook mogelijk om eventueel gemaakte advocaatkosten terug te vragen. Dit is bepaald in artikel 530 Sv. Dit kan ook door middel van een verzoek gericht aan het gerecht waar de zaak als laatst gediend heeft of zou hebben gediend als de zaak zou zijn doorgezet. Ook als het openbaar ministerie besluit de zaak te seponeren bestaat de mogelijkheid de gemaakte advocaatkosten terug te vragen. Ook hiervoor geldt dat het verzoek binnen 3 maanden (90 dagen) moet zijn ingediend.

Wij hebben veel ervaring bij het indienen van schadevergoedingsverzoeken en kunnen dit in veel gevallen kosteloos of tegen een gering tarief voor u doen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten. 

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

15 + 2 =

Anderen bekeken ook

Verhoorbijstand

Lees meer

Meervoudige kamer

Lees meer

Politierechter

Lees meer

Strafbeschikking/OM-zitting

Lees meer

Kinderrechter

Lees meer

Hoger beroep en cassatie

Lees meer

Ontneming

Lees meer

Internationaal

Lees meer

TBS en PIJ maatregel

Lees meer

Mediation

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.