Selecteer een pagina

Verhoorbijstand

Per 1 maart 2017 hebben verdachten wettelijk het recht op bijstand van een advocaat tijdens een verhoor. Verdachten dienen voorafgaand aan het verhoor te worden gewezen op het recht op een advocaat. Als dit niet…

Meervoudige kamer

De meervoudige strafkamer is een rechterlijk college van drie rechters dat recht spreekt in meer complexe of zwaardere strafzaken. Zware verdenkingen als drugshandel, zware geweldsdelicten en..

Politierechter

Een verdachte van een strafbaar feit kan door de officier van justitie worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Voor overtredingen wordt een verdachte in de regel gedagvaard voor de kantonrechter. Als een verdachte…

Strafbeschikking/ OM-zitting

Sinds een aantal jaren kan het openbaar ministerie een voor een aantal veel voorkomende minder ernstige strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dat gebeurt in de vorm van een strafbeschikking. Een strafbeschikking kan…

Kinderrechter

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen minderjarigen door de officier van justitie vervolgd worden voor strafbare feiten. Vervolging kan op verschillende manieren plaatsvinden…

Hoger beroep en cassatie

Indien iemand het niet eens is met een veroordeling door de rechter staat vrijwel altijd hoger beroep open. Ook het openbaar ministerie heeft het recht om in hoger beroep te gaan, bijvoorbeeld bij een vrijspraak…

Ontneming

Als iemand is veroordeeld door de strafrechter kan degene op vordering van het openbaar ministerie door de rechter worden veroordeeld tot de betaling aan de staat van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit wordt ook wel voordeelsontneming genoemd. Het doel achter voordeelsontneming …

Schadevergoeding

Als een strafzaak eindigt zonder dat een straf of maatregel is opgelegd of als er wel een straf is opgelegd op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, kan de verdachte een verzoek doen om de …

Internationaal

Het strafrecht is in toenemende mate grensoverschrijdend. Daarom vindt steeds vaker samenwerking plaats tussen opsporingsdiensten en justitiële apparaten van diverse landen. Zo kan het voorkomen dat een buitenlandse …

TBS en PIJ maatregel

De wet kent naast straffen ook maatregelen. De bekendste maatregel is de TBS (terbeschikkingstelling). TBS is een maatregel die door de rechter kan worden opgelegd aan een dader die een ernstig feit heeft gepleegd en ten …

Mediation

De afgelopen jaren wordt er -ook in het strafrecht- steeds meer gebruikgemaakt van mediation. Mediation in strafzaken is een vorm van herstelrecht. Mediation in strafzaken vindt plaats voor of tijdens de …

Vraag of contact?

11 + 8 =

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.