Selecteer een pagina

Voeging benadeelde partij

Het slachtoffer van een misdrijf kan zich als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte voegen. De benadeelde partij kan schadevergoeding vorderen van de verdachte. Dit heet ook wel een vordering benadeelde partij.

Als schadevergoeding wordt gevraagd via het strafproces, voegt het slachtoffer zich als benadeelde in het proces. Het slachtoffer ontvangt daarvoor een voegingsformulier. Op het formulier dient te worden aangegeven welke schade is geleden. Als onderbouwingen dienen (in mogelijk) rekeningen of andere bewijsstukken meegestuurd te worden. Het is belangrijk dat de vordering onderbouwd wordt.

Een benadeelde partij kan schadevergoeding vorderen voor materiële schade die is geleden zoals vernielde of beschadigde goederen, gederfde inkomsten, ziekenhuiskosten en (reis)kosten voor de gesprekken met een psycholoog.

Kosten die gemaakt zijn voor rechtsbijstand kunnen eveneens worden geclaimd. Ook is het mogelijk om immateriële schade te verhalen bij de dader van een strafbaar feit. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Immateriële schade is schade die niet uit vermogensschade bestaat. In de wet is limitatief opgesomd (artikel 6:106 BW) in welke gevallen sprake is van immateriële schade.

Het is mogelijk dat de officier van justitie de zaak afdoet op een zogeheten OM-zitting. Bij een OM-zitting kan een verzoek tot schadevergoeding worden betrokken bij de vraag hoe de zaak moet worden afgedaan. Als er een strafzitting volgt, beoordeelt de rechter het verzoek tot schadevergoeding. De vordering moet onderbouwd zijn, de schade moet het rechtstreekse gevolg zijn van het strafbare feit en de vordering moet niet te ingewikkeld zijn. In dat laatste geval zal de vordering niet ontvankelijk worden verklaard omdat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van strafgeding oplevert. De vordering van de benadeelde partij mag worden ingediend tot het moment dat de officier van justitie zijn requisitoir in eerste aanleg aanvangt. De vordering kan dus op zitting in eerste aanleg nog mondeling of schriftelijk ingediend of gewijzigd worden. Het verdient natuurlijk aanbeveling dit veel eerder te doen. 

Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven is de rechtsbijstand van een advocaat gratis. In de overige gevallen kunnen de advocaatkosten als proceskosten worden gevorderd.

Als door de rechter wordt vastgesteld dat recht bestaat op vergoeding van de geleden schade wordt vaak ook de schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Dat betekent dat de dader verplicht wordt tot het betalen van een bedrag aan de Staat die dat na ontvangst onverwijld uitkeert aan het slachtoffer. Het Centraal Justitieel Incassobureau is belast met het innen van dat bedrag.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

2 + 10 =

Anderen bekeken ook

Aangifte doen

Lees meer

Slachtofferverklaring en spreekrecht

Lees meer

Compliance/intern onderzoek

Lees meer

Deelgeschil letselschade

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.