Selecteer een pagina

In beslag genomen goederen

Als er sprake is van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of van verdenking van een feit waarvoor voorlopige hechtenis kan worden bevolen kan de politie alle daarvoor vatbare goederen in beslag nemen. Dit is bepaald…

VOG

Kort gezegd is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een bewijs van goed gedrag. Hierin staat zwart op wit dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering zijn voor het werk dat de aanvrager wil gaan…

Schipholpas

Voor het verkrijgen van een Schipholpas is een Verklaring van geen bezwaar nodig. De Verklaring van geen bezwaar is een verplichte screening voor personen die in de beschermde gebieden van de luchthaven werken… 

Omzetting taakstraf

In Nederland krijgen jaarlijks een zeer groot aantal verdachten een taakstraf opgelegd door de rechter. In het grootste gedeelte van deze gevallen wordt de taakstraf netjes afgerond, maar er zijn situaties denkbaar dat een taakstraf…

Inhouding rijbewijs

Als iemand verdacht wordt van rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen of als iemand verdacht wordt van een grove verkeersfout is de kans reëel dat de politie het rijbewijs zal invorderen. In de…

DNA-afname

Het bevel tot afname van DNA wordt afgegeven na een veroordeling door de rechter voor een strafbaar feit waarop voorlopige hechtenis is toegelaten en er een straf (geen geldboete) of een maatregel wordt opgelegd. Het maakt dan…

Artikel 12 Sv / klacht niet-vervolging

De beslissing om wel of niet tot vervolging van een strafbaar over te gaan, wordt genomen door de officier van justitie. Dit heet ook wel vervolgingsmonopolie. Als duidelijk is wie de verdachte is en als er…

Klachtzaken gedetineerden

Gedetineerden die in een Huis van Bewaring, kliniek of gevangenis zitten zijn onderworpen aan de regels van penitentiair recht of detentierecht. Deze regels zijn onder andere neergelegd in de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en lagere regelgeving als de penitentiaire maatregel en… 

Vraag of contact?

4 + 15 =

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.