Selecteer een pagina

Mediation

Het voeren van een procedure is niet alleen tijdrovend, maar brengt ook de nodige spanningen met zich mee. Naast het procederen bestaan er ook nog alternatieve vormen van geschillenbeslechting. Mediation is daar een voorbeeld van. Bij mediation wordt door partijen zelf geprobeerd tot een gezamenlijk oplossen van hun geschil te komen. Dat kan via bemiddeling door een onafhankelijke derde. Deze heet een mediator. Deze onafhankelijke derde (met een juridische achtergrond) zal samen met partijen en hun advocaten proberen tot een oplossing buiten een rechter om te komen.

U kunt kiezen voor een mediationtraject, ook als er al een procedure loopt. Bij mediation gaat het er om dat beide partijen bereid zijn buiten de rechter om tot een oplossing te komen. In de praktijk blijkt dat zodra alle partijen bereid zijn tot mediation, dat de eerste stap is tot een oplossing van de zaak. Rechters moedigen een oplossing buiten de rechtszaal altijd aan. Zij zullen dan ook bereid zijn een eventuele procedure stil te leggen om de uitkomsten van de mediation af te wachten. Leidt de mediation niet of slechts ten dele tot een oplossing, dan kan de procedure bij de rechtbank vervolgd worden. Mediation vindt zowel in het civiele recht als in het strafrecht plaats.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten. 

Uw specialist

Stel direct uw vraag

11 + 10 =

Anderen bekeken ook

Kort geding (voorlopige voorziening)

Lees meer

Executie kort geding

Lees meer

Bodemprocedure

Lees meer

Hoger beroep

Lees meer

Deelgeschillen

Lees meer

Verzet na verstek

Lees meer

Faillissement aanvragen

Lees meer

Tuchtrecht

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure