Selecteer een pagina

Faillissement aanvragen

Het aanvragen door een schuldeiser van het faillissement van een schuldenaar is misschien wel één van de krachtigste manieren om een schuldenaar ertoe te bewegen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en een openstaande schuld te betalen.

Een faillissement, maar ook een faillissementsaanvraag, heeft grote gevolgen voor een schuldenaar en brengt grote risico’s met zich. Een faillissementsaanvraag betreft immers een verzoekschriftprocedure, waarbij de vraag wordt behandeld of de schuldenaar in staat van faillissement wordt gesteld. Indien dat gebeurt, worden een rechter-commissaris en een curator aangesteld, die gezamenlijk het faillissement behandelen en over het verloop daarvan rapporteren aan de rechtbank.

Mocht de curator aanleiding zien om bestuurdersaansprakelijkheid te vermoeden, dan loopt de bestuurder van de gefailleerde vennootschap het risico door de curator privé ter voldoening van de schulden te worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, met alle mogelijke vervelende gevolgen van dien.

Van het aanvragen van een faillissement gaat dan ook een grote dreigende werking uit. Een faillissementsaanvraag is een verzoekschrift dat wordt opgesteld door een advocaat en bij de rechtbank wordt ingediend. De rechtbank beoordeelt vervolgens op een faillissementszitting of voldaan is aan de vereisten om het verzochte faillissement uit te spreken. De voornaamste van deze vereisten betreffen de vraag of de schuldenaar in een staat verkeert waarin hij is opgehouden met betalen en of sprake is van meerdere schuldeisers. Is dat het geval, dan zal een faillissement meestal worden uitgesproken.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

14 + 6 =

Anderen bekeken ook

Kort geding (voorlopige voorziening)

Lees meer

Executie kort geding

Lees meer

Bodemprocedure

Lees meer

Hoger beroep

Lees meer

Mediation – civiel

Lees meer

Verzet na verstek

Lees meer

Tuchtrecht

Lees meer

Deelgeschillen

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.