Selecteer een pagina

Executie kort geding

De weg van dagvaarding tot vonnis kan soms lang zijn, vanwege de nodige (schriftelijke) rondes en de volle agenda van de rechtbank. Sommige zaken kunnen geen maanden wachten. Een snelle beslissing is dan noodzakelijk. In dat geval kan een zaak in kort geding worden voorgelegd aan een rechter, waarbij dan aangetoond zal moeten worden dat een spoedeisend belang bestaat bij de gewenste voorziening.

Een kort geding kan ook volgen op een eerdere procedure. Een rechterlijk beslissing kan doorgaans (vaak vanwege de ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaring) direct ten uitvoer worden gelegd. Een reguliere procedure is te traag om daar effectief tegen op te komen, directe actie is gewenst. Dat kan door middel van een executie kort geding, waarin de rechter verzocht kan worden om de tenuitvoerlegging van een eerdere beslissing te schorsen (bijvoorbeeld totdat in hoger beroep arrest is gewezen). Ook kan de rechter bepalen dat een partij alleen mag executeren wanneer zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld voor het geval dat de uitkomst in hoger beroep een andere is dan in de eerdere procedure. In een executie kort geding kan ook een gelegd beslag aan de rechter worden voorgelegd, waarna de rechter het beslag op kan heffen of dat er zekerheid gesteld moet worden.

Een rechter doet dit natuurlijk niet zo maar. Er heeft immers eerder een rechter naar de zaak gekeken. Om een rechter zover te krijgen dat toch tenuitvoerlegging wordt geschorst of het beslag wordt opgeheven, moet sprake zijn van een situatie waarin misbruik wordt gemaakt van recht (bijvoorbeeld alleen om iemand te schaden), er door veranderende omstandigheden (waar de rechter geen rekening mee heeft gehouden) voor de schuldenaar een noodtoestand ontstaat of de rechterlijke beslissing berust op een feitelijke of juridische misser (bijvoorbeeld bij een verstekvonnis – waar geen verweer is gevoerd – en duidelijk is dat bij verweer – wat dan in een verzetprocedure naar voren zal worden gebracht – de zaak een andere uitkomst zal kennen).

Geconfronteerd met de tenuitvoerlegging van een negatief vonnis of beschikking is het zaak om snel te handelen en advies in te winnen over de haalbaarheid van een executie kort geding. Daarvoor kunt u uiteraard bij FTW Advocaten terecht.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten. 

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

15 + 5 =

Anderen bekeken ook

Kort geding (voorlopige voorziening)

Lees meer

Bodemprocedure

Lees meer

Hoger beroep

Lees meer

Mediation – civiel

Lees meer

Verzet na verstek

Lees meer

Faillissement aanvragen

Lees meer

Tuchtrecht

Lees meer

Deelgeschillen

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.