Selecteer een pagina

Dekkingsgeschillen

De meeste Nederlanders beschikken over verschillende verzekeringen. Als u zelf schade heeft toegebracht aan iemand, kan de schade vaak vallen onder een van deze verzekeringen. Zo zal meestal sprake zijn van een ‘Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)’, ‘Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)’, of een Bedrijfs- of Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Een melding van schade moet zo spoedig mogelijk bij de verzekeraar worden gemeld. Soms is een verzekeraar van oordeel dat er geen dekking is. Het kan zijn dat de schade toch niet verzekerd is, dat u deze te laat heeft gemeld of dat een verzekering uiteindelijk niet dekt wat u dacht verzekerd te hebben. Soms is er verschil van mening hoe de polisvoorwaarden moeten worden uitgelegd, of is sprake van verzwijging en fraude. Dat kan er toe leiden dat u de toegebrachte schade wellicht zelf moet vergoeden. Als de dekking onterecht geweigerd wordt, kan dat wellicht worden aangevochten. De advocaten van FTW kunnen dat voor u beoordelen.

 Ook een claim op uw eigen verzekering zoals een reis -en ongevallenverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering kan soms (onterecht) worden afgewezen. Ook in die situaties kunnen de advocaten van FTW voor u beoordelen of dat terecht is, of dat verweer daartegen succesvol kan zijn.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Stel direct uw vraag

11 + 9 =

Anderen bekeken ook

Verzekeringsfraude

Lees meer

Polisbeoordeling

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure