Selecteer een pagina

Samenwerkingsovereenkomsten

De Nederlandse wetgeving biedt verschillende bijzondere overeenkomsten, die als zodanig in het burgerlijk wet zijn opgenomen. Dit betreffen voornamelijk veelvoorkomende overeenkomsten zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten. In de wetgeving worden ook verschillende soorten partijen beschermd door op hen gerichte wetgeving, zoals werknemers, huurders en consumenten.

Voor het merendeel is de Nederlandse wetgeving echter niet zo specifiek en dwingend voorgeschreven. Het burgerlijk wetboek bevat bijvoorbeeld tal van mogelijkheden op grond waarvan men met elkaar overeenkomsten en verplichtingen kan aangaan. Er is een grote mate van contractvrijheid.

Een soort overeenkomst die naar aanleiding van deze vrijheid in de praktijk regelmatig voorkomt is de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst kent geen bijzondere regelgeving die specifiek voor dit soort overeenkomsten is opgesteld. De overeenkomst kan dan ook vrij ‘breed’ worden aangegaan, op de wijze waarop de partijen bij die overeenkomst dat willen.

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen bij die overeenkomst vastleggen op welke wijze en met betrekking tot welk doel zij samen zullen werken. Zij leggen daartoe over en weer zowel rechten en verplichtingen vast. De partijen bij een samenwerkingsovereenkomst leggen hun samenwerking van tevoren vast en weten dus steeds waar zij over en weer aan toe zijn. Dat geeft rust, vertrouwen en vormt veelal de basis voor een solide samenwerking. Mocht er zich op enig moment een probleem voordoen of een conflict ontstaan, ook dan kunnen partijen terugvallen op de samenwerkingsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe een en ander moet opgelost als zich een situatie voordoet waarin partijen graag de samenwerking willen beëindigen.

Samenwerkingsovereenkomsten bieden veel kansen en kunnen rust en stabiliteit verzorgen. Van belang is wel dat de samenwerkingsovereenkomst van tevoren goed wordt op- en samengesteld.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Stel direct uw vraag

11 + 3 =

Anderen bekeken ook

Bestuurdersaansprakelijkheid

Lees meer

Aandeelhoudersgeschillen

Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomsten

Lees meer

Managementovereenkomsten

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure