Selecteer een pagina

Managementovereenkomsten

Een managementovereenkomst is in feite een overeenkomst van opdracht, een overeenkomst die specifiek in de Nederlandse wetgeving is geregeld in artikel 7:400 BW en vormt de overeenkomst tussen een opdrachtnemer die managementtaken uitvoert voor een opdrachtgever, die daarvoor een managementfee betaalt.

De managementovereenkomst legt dus de afspraken vast tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachtnemer is vaak een natuurlijk persoon of een vennootschap die in opdracht van een opdrachtgever managementtaken uitoefent, veelal binnen een vennootschap.

Een vaak voorkomende vorm van de managementovereenkomst is de managementovereenkomst tussen een holdingvennootschap, zoals bijvoorbeeld een Holding B.V., en de dochtervennootschap van die holdingvennootschap. De holdingvennootschap is de opdrachtnemer, die in opdracht van de dochter managementtaken uitoefent. Daarvoor wordt door de holdingvennootschap meestal de bestuurder van die holdingvennootschap aan de dochtervennootschap ter beschikking gesteld. Voor de uitgevoerde werkzaamheden brengt de holdingvennootschap vervolgens aan de dochtervennootschap een managementfee in rekening.

Een managementovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, er is geen sprake van een met de werkzaamheden te verkrijgen loon. Ook is de opdrachtnemer niet in dienst bij de opdrachtgever.

Indien een managementovereenkomst niet zorgvuldig wordt opgesteld dan wel daaraan niet zorgvuldig uitvoering wordt gegeven, kan het zo zijn dat deze toch wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Een dergelijke situatie heeft vaak grote fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen en dient daarom zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Mocht u meer informatie wensen over managementovereenkomsten of even willen overleggen, neemt u dan vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Stel direct uw vraag

8 + 11 =

Anderen bekeken ook

Bestuurdersaansprakelijkheid

Lees meer

Aandeelhoudersgeschillen

Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomsten

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomsten

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure