Selecteer een pagina

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en vennootschappen (zoals de besloten vennootschap, de B.V.) zijn belast met het (dagelijks) bestuur.

Evenals natuurlijke personen zijn ook rechtspersonen verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen rechten en verplichtingen. Onder omstandigheden kan het echter zo zijn dat bestuurders (privé) aansprakelijk kunnen worden gehouden voor zaken waarvoor de rechtspersoon aansprakelijk is. De wet geeft, aangevuld met bestendige opvattingen uit jurisprudentie, enkele specifieke gevallen aan waarin van een dergelijke privé-aansprakelijkheid van bestuurders sprake kan zijn.

Bestuurders nemen, al dan niet bewust, voortdurend beslissingen ten behoeve van de rechtspersoon. Veelal zijn dit eenvoudige beslissingen die zien op de dagelijkse uitoefening van het beroep of bedrijf van de rechtspersoon. Regelmatig komt het echter voor dat bestuurders belangrijke beslissingen moeten nemen, zowel ten aanzien van kwesties die spelen op korte termijn als ten aanzien van kwesties die spelen op langere termijn en waarbij bijvoorbeeld beleid wordt bepaald of een strategische koers wordt uitgezet.

Het handelen van het bestuur van een rechtspersoon, waaronder een nalaten kan worden begrepen, wordt veelal pas achteraf getoetst en beoordeeld. Het besturen van rechtspersonen brengt vergaande verantwoordelijkheden met zich mee. Voor een bestuurder blijkt dat wel door het bestaan van de mogelijkheid dat hij privé aansprakelijk wordt geacht voor schulden of verplichtingen van de rechtspersoon. Daarbij verdient opmerking dat het een bestuurder van een rechtspersoon doorgaans vrij staat om te handelen naar eigen beste inzicht, temeer indien de bestuurder ook een ondernemer is.

Niet alleen het daadwerkelijk privé aansprakelijk zijn van een bestuurder voor de schulden of verplichtingen van een rechtspersoon vormt voor een bestuurder een risico. De hoedanigheid van bestuurders van rechtspersonen is, evenals enkele privégegevens van de bestuurders, in beginsel kenbaar voor derden en kunnen eenvoudig worden opgevraagd uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als een bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden of verplichtingen van een rechtspersoon dan zal veelal een kostbare procedure worden gevoerd, hetgeen een enorme impact op het privéleven van de bestuurder kan uitoefenen. Het is dan ook raadzaam om zorgvuldig te besturen en van tevoren zoveel mogelijk de risico’s af te dekken, door bijvoorbeeld regelmatig met een juridisch adviseur te overleggen.

Het zijn dan ook niet uitsluitend de onbedachte, risico’s nemende bestuurders, maar ook de onoplettende bestuurders lopen een risico als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld. Aansprakelijk worden gesteld als bestuurder brengt vaak al enorme problemen en kosten met zich mee.

Het doen en laten van bestuurders wordt veelal pas achteraf getoetst. Voor bestuurders zal doorgaans dan ook achteraf blijken of de ingeslagen weg de juiste is geweest. Met name in het geval dat een rechtspersoon failliet gaat is toetsing van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid een vast onderdeel van het door de curator of bewindvoerder te verrichten onderzoek.

Wij staan u als bestuurder van een rechtspersoon graag bij met raad en daad.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Stel direct uw vraag

6 + 4 =

Anderen bekeken ook

Aandeelhoudersgeschillen

Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomsten

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomsten

Lees meer

Managementovereenkomsten

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure