Selecteer een pagina

Aandeelhoudersgeschillen

Het komt regelmatig voor dat aandeelhouders een verschil van mening hebben over bijvoorbeeld de wijze waarop een vennootschap uitvoering geeft aan haar exploitatie, de wijze waarop de besluitvorming binnen de vennootschap verloopt of bijvoorbeeld wat er dient te gebeuren als iemand zijn aandelen (al dan niet vrijwillig) wenst over te dragen aan een andere partij. Aandeelhoudersgeschillen zijn vervelende kwesties, omdat ze veelal plaatsvinden tussen aandeelhouders van vennootschappen die qua omvang niet al te groot zijn en waarbinnen de aandeelhouders veelal ook werkzaam of nauw betrokken zijn bij de vennootschap.

Het loont dan ook veelal de moeite om samen met de andere aandeelhouders van tevoren goed na te denken over de wijze waarop met eventuele verschillen van mening of problematische situaties wordt omgegaan en dat vast te leggen in de statuten van een vennootschap of, zoals gebruikelijker is, in een aparte aandeelhoudersovereenkomst.

Een zorgvuldig samengestelde aandeelhoudersovereenkomst dient als leidraad op het moment dat binnen een vennootschap geschillen ontstaan tussen aandeelhouders en toont vaak de wijze waarop van tevoren door de aandeelhouders gezamenlijk is besloten dat met veel voorkomende ‘problemen’ dient te worden omgegaan.

De werking van de verschillende organen binnen een vennootschap, zoals het bestuur en de vergadering van aandeelhouders biedt ook in een situatie waarin een geschil of verschil van inzicht ontstaat tussen de aandeelhouders veelal mogelijkheden om tot een onderlinge oplossing te komen. De regels kunnen echter complex zijn en, afhankelijk van de vraag of bijvoorbeeld een goede aandeelhoudersovereenkomst is gesloten, tot langdurende en kostbare situaties leiden.

Het heeft doorgaans dan ook de voorkeur om tijdig contact op te nemen met een advocaat om uw rechtspositie vast te stellen en zo goed mogelijk op de problemen te ‘sturen’, zodat een geschil wordt voorkomen of opgelost en, ook als het op een gerechtelijke procedure aankomt, u er als aandeelhouder zo goed mogelijk uit komt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Stel direct uw vraag

15 + 2 =

Anderen bekeken ook

Bestuurdersaansprakelijkheid

Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomsten

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomsten

Lees meer

Managementovereenkomsten

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure