Selecteer een pagina

Ondernemingsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid – Aandeelhoudersgeschillen – Aandeelhoudersovereenkomsten – Samenwerkingsovereenkomsten -Managementovereenkomsten

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en vennootschappen (zoals de besloten vennootschap, de B.V.) zijn belast met het (dagelijks) bestuur. Evenals natuurlijke personen zijn ook rechtspersonen verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen rechten…

Aandeelhoudersgeschillen

Het komt regelmatig voor dat aandeelhouders een verschil van mening hebben over bijvoorbeeld de wijze waarop een vennootschap uitvoering geeft aan haar exploitatie, de wijze waarop de besluitvorming binnen de vennootschap verloopt of…

Aandeelhoudersovereenkomsten

De statuten van een vennootschap bevatten de voornaamste afspraken over de werking van de vennootschap. Daarin wordt bijvoorbeeld vermeld hoe het bestuur is samengesteld en de besluitvorming verloopt. Vennootschappen hebben doorgaans evenwel meer dan één aandeelhouder…

Samenwerkingsovereenkomsten

De Nederlandse wetgeving biedt verschillende bijzondere overeenkomsten, die als zodanig in het burgerlijk wet zijn opgenomen. Dit betreffen voornamelijk veelvoorkomende overeenkomsten zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten… 

Managementovereenkomsten

Een managementovereenkomst is in feite een overeenkomst van opdracht, een overeenkomst die specifiek in de Nederlandse wetgeving is geregeld in artikel 7:400 BW en vormt de overeenkomst tussen een opdrachtnemer die managementtaken uitvoert voor…

Vraag? Wij helpen je graag.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure