Selecteer een pagina

(non-)concurrentie

 

Voor een werkgever bestaat er een spanningsveld bij het aannemen van personeel. Werknemers zijn keihard nodig voor het draaien van de onderneming en moeten daarom volledig meedraaien in die onderneming, waarbij een werknemer bekend raakt met (vrijwel) alle ins en outs en bovendien in contact komt met klanten en leveranciers. Een werkgever wil dan voorkomen dat werknemer dan – gewapend met die kennis en contacten – bij een concurrent in dienst treedt of voor zichzelf begint en gaat concurreren met zijn voormalig werkgever. Dit kan worden voorkomen door in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding overeen te komen: een bepaling waarin het een werknemer een bepaalde periode wordt verboden om in een afgebakende omgeving concurrerende activiteiten te ondernemen, meestal op straffe van een vooraf bepaalde boete bij overtreding.

Een dergelijk beding is verstrekkend, het beperkt een werknemer om te gaan en staan waar hij/zij maar wil. Daarbij zal een werknemer snel geneigd zijn om akkoord te gaan met een dergelijke bepaling die onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Hij/zij wil aan het werk en kijkt misschien niet goed over de periode van het dienstverband heen. Bij de wetswijziging (WWZ) in 2015 is de wet daarom gewijzigd en is bepaald dat een concurrentiebeding in beginsel niet meer mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uitzondering is wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang om het wel in tijdelijk contract op te nemen. In de arbeidsovereenkomst moet dan duidelijk zijn toegelicht welk belang de werkgever met het beding wil beschermen en waarom ten aanzien van deze specifieke werknemer/functie.

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd houdt een concurrentiebeding meestal wel stand. Een (ex-)werknemer die daardoor in de problemen komt kan een rechter verzoeken om het concurrentiebeding buiten toepassing te verklaren. Dit kan wanneer een eerder overeengekomen concurrentiebeding door verandering van omstandigheden/functie extra beperkend is geworden of dat een afweging van de betrokken belangen leidt tot de slotsom dat de werknemer door het beding onredelijk wordt benadeeld. De rechter kan het concurrentiebeding dan schorsen, maar deze ook wijzigen (bijvoorbeeld de duur, de omgeving en de hoogte van de boete).

 Twijfelt u over de geldigheid van het concurrentiebeding, wordt u geconfronteerd met een concurrerende ex-werknemer of wordt u aangesproken door uw voormalig werkgever omdat u in overtreding zou zijn?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten. 

Stel direct uw vraag

13 + 7 =

Anderen bekeken ook

Arbeidsovereenkomst

Lees meer

Werkgevers

Lees meer

Statutair directeur

Lees meer

Werknemers

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Ontslag

Lees meer

Collectief arbeidsrecht

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

Lees meer

Medezeggenschapsrecht

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure