Selecteer een pagina

Letselschade en

schade na overlijden

Letselschade is schade die u of een naaste oploopt als gevolg van een onrechtmatige handeling. U moet daarbij denken aan een verkeersongeval, bedrijfsongeval, ongeval tijdens vakantie, een medische fout of een geweldsdelict. Letselschade bestaat uit schade door een lichamelijke verwondingen of psychische problemen. De schade kan onder andere bestaan uit verlies aan inkomen, niet vergoedde ziektekosten, aanpassingen in uw leefomgeving bij (ernstige) beperkingen, kosten van professionele hulp (medische zorg, huishouding, klussen aan en rond de woning), maar ook smartengeld (immateriële schade). Smartengeld is een compensatie voor het geleden verdriet, de pijn en verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het ongeval of andere tegen u begaande onrechtmatige handelingen.

Hoe hoog een letselschadevergoeding is, hangt af van verschillende omstandigheden. Ieder mens is uniek en lijdt zijn eigen schade. Vaak hangt het van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer en diens naasten af, hoe hoog de letselschade en smartengeld is. De advocaten van FTW kunnen u op basis van uw persoonlijke verhaal nader over informeren. Als u beperkt mobiel bent, kunnen de advocaten van FTW u ook thuis bezoeken.

Schade na overlijden / overlijdensschade

Als een naaste van u komt te overlijden door toedoen van een ander, dan heeft dat niet alleen emotionele, maar vaak ook financiële gevolgen voor de nabestaanden. De schade die in zo’n geval optreedt bij nabestaanden noemen we overlijdensschade. Deze schade kunt u claimen bij een aansprakelijke partij.

In Nederland kennen we een beperkt stelsel van schadevergoeding bij overlijdensschade. Dat betekent dat alleen een beperkte kring van personen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Denk daarbij aan de overgebleven partner, kinderen, of ouders van de overledene. Ook wordt niet alle schade vergoed. De schade die voor vergoeding in aanmerking komt, bestaat onder andere uit affectieschade (smartengeld voor nabestaanden), kosten door het wegvallen van een kostwinner (kosten die worden gemaakt omdat de overledene niet meer kan voorzien in het levensonderhoud van nabestaanden) en de kosten van uitvaart. Ook levensonderhoud in natura komt voor vergoeding in aanmerking.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Stel direct uw vraag

5 + 15 =

Anderen bekeken ook

Aansprakelijkheidsrecht

Lees meer

Verkeersongevallen

Lees meer

Smartengeld, shock -en affectieschade

Lees meer

Arbeidsongevallen

Lees meer

Advocaatkosten bij letselschade

Lees meer

Deelgeschil letselschade

Lees meer

Sport- en spel

Lees meer

Luchtvaartongevallen

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure