Selecteer een pagina

Aansprakelijkheid

Letselschade en schade na overlijden – Verkeersongevallen – Smartengeld, shock- en affectieschade – Arbeidsongevallen – Advocaatkosten bij letselschade – Deelgeschil letselschade – Sport en spel – Luchtvaartongevallen – Aansprakelijkheidsrecht

Letselschade en schade na overlijden

Als een naaste van u komt te overlijden door toedoen van een ander, dan heeft dat niet alleen emotionele, maar vaak ook financiële gevolgen voor de nabestaanden…

Verkeersongevallen

Of u nou bent aangereden door een gemotoriseerde verkeersdeelnemer of door een ongemotoriseerde, als u slachtoffer bent van een verkeersongeval dient bepaalt te worden wie er aansprakelijk is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan…

Smartengeld, shock- en affectieschade

Smartengeld is een compensatie voor het geleden verdriet, de pijn en verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het ongeval of andere tegen u begaande onrechtmatige handelingen. Naast smartengeld bestaat wellicht ook recht op affectieschade of shockschade…

Arbeidsongevallen

Als u als werknemers een arbeidsongeval overkomt kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het gaat dan om de schade die een werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden…

Advocaatkosten bij letselschade

Nadat u ons telefonisch of per email informatie heeft verstrekt, zullen wij kosteloos beoordelen of wij uw zaak kunnen behandelen. Als dat niet mogelijk is zullen wij u uiteraard doorverwijzen naar een partij die dat wel kan. Kunnen wij uw zaak behandelen…

Deelgeschil letselschade

Letselschadezaken kunnen lang duren. Als de onderhandelingen vastlopen of als het niet lukt om tot een minnelijke schikking te komen, kan dat frustrerend zijn. U staat dan als slachtoffer vaak tegenover een grote machtige verzekeraar… 

Sport en spel

Tijdens sport en spelsituaties kunt u blessures oplopen. Maar als u letsel oploopt door toedoen van een ander en dit letsel het gevolg is van een grove overtreding van de spelregels, dan kan de veroorzaker van het letsel daarvoor aansprakelijk zijn voor de geleden schade…

Luchtvaartongevallen

Een ongeval kan u overal overkomen. Ook tijdens een reis, op weg naar uw vakantiebestemming, in het vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen van een vliegtuig. Het verhalen van schade als gevolg van een vliegramp, ongeval aan boord van een vliegtuig, of tijdens het in- en uitstappen daarvan, valt bijna altijd onder de werking van verschillende internationale verdragen…

Aansprakelijkheidsrecht

Als u door toedoen of nalaten door een ander gewond raakt of schade lijdt, kunt u de schade soms claimen bij uw eigen verzekeraar. Maar als er een aansprakelijke partij is, dient die alle schade te vergoeden…

Vraag? Wij helpen je graag.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure