Selecteer een pagina

Onterecht vastgezeten? U hebt recht op schadevergoeding!

Is uw strafzaak geseponeerd, bent u vrijgesproken of bent u ontslagen van alle rechtsvervolging? Dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding voor de door u in voorarrest doorgebrachte dagen en andere door het voorarrest veroorzaakte schade.

Schadevergoeding na onterechte detentie kan worden gevorderd op basis van art. 533 Wetboek van Strafvordering. In dit artikel staat dat het dient te gaan om ondergane inverzekeringstelling, klinische observatie en/of voorlopige hechtenis.

Een strafzaak kan door de politie of het openbaar ministerie om verschillende redenen geseponeerd worden. De meest voorkomende grond om een zaak te seponeren is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om de vervolging voort te zetten. Een overzicht van alle sepotgronden vindt u in de ‘aanwijzing sepotgronden van het openbaar ministerie’.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding dient u te zijn vrijgesproken van alle feiten die op de tenlastelegging (dagvaarding) stonden. De wet bepaalt namelijk dat de strafzaak moet eindigen zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd en zonder dat artikel 9a Sr (schuldig bevonden zonder strafoplegging) is toegepast.

Ook kunt u aanspraak maken op schadevergoeding als u bent ontslagen van alle rechtsvervolging.

Een verzoek tot schadevergoeding dient binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak of na de kennisgeving van het sepot te worden ingediend. Een uitspraak wordt onherroepelijk na het verstrijken van een termijn van 14 dagen (appeltermijn) zodat het verzoek dus uiterlijk binnen drie maanden en 14 dagen na de uitspraak moet zijn ingediend.

Normaal krijgt u een vergoeding van € 130,00 per dag toegewezen indien u de inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis heeft ondergaan op het politiebureau en € 100,00 per dag indien dit in het huis van bewaring was. Voor beperkingen krijgt u € 25,00 per dag extra.

De kosten voor het opstellen van een verzoekschrift tot schadevergoeding na onterechte detentie komen bij FTW nooit voor uw risico. We kunnen een toevoeging aanvragen of we vragen de vaste vergoeding voor de advocaatkosten.

Er bestaat wel een risico dat de schadevergoeding uiteindelijk wordt verrekend een geldboete of een ander bedrag dat u nog aan de overheid moet betalen.

Is uw zaak geseponeerd, bent u vrijgesproken of bent u ontslagen van alle rechtsvervolging en denkt u aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding? Neem dan gerust contact op met FTW Advocaten via telefoonnummer 088-5 444 333 of info@ftwadvocaten.nl.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.