Selecteer een pagina

Rechten huurders bij woonfraude

Verdacht van woonfraude?

Eerder schreven wij al dit over woonfraude in huurwoningen. Nog altijd ontvangen huurders geregeld brieven van de verhuurder van hun woning met het verzoek de huurovereenkomst op te zeggen, omdat sprake zou zijn van woonfraude. Huurders hebben dan bijvoorbeeld hun hoofdverblijf niet in de woning gehad. Ook het illegaal onderverhuren van de woning komt geregeld voor. Dat kan ook zonder dat daarvoor huur wordt betaald, in de vorm van het in gebruik geven van (een deel van) de woning. In dit artikel lichten wij toe welke rechten en plichten u als huurder heeft indien u wordt verdacht van woonfraude.

Als een woningcorporatie een vermoeden heeft van woonfraude, wordt in veel gevallen een stellige brief naar de huurder gestuurd waarin wordt aangestuurd op het opzeggen van de huurovereenkomst. Verhuurders doen vaak voorkomen alsof dat de enige optie is voor de huurder. Dat is echter niet het geval.

Rechten en plichten huurders bij woonfraude

De huurrechtadvocaten van ons kantoor staan op grote schaal huurders bij die verdacht worden van woonfraude. Wij vinden het belangrijk dat huurders op de hoogte zijn van de mogelijkheden die zij hebben. Woningcorporaties zijn vaak niet duidelijk of transparant over de rechten en plichten van huurders. Zij stellen vaak dat huurders verplicht zijn bepaalde informatie te geven aan huurders. Het gaat dan bijvoorbeeld om inzage in bankafschriften, gas- of energierekeningen of andere persoonlijke informatie. Als huurder bent u niet verplicht de verhuurder inzicht te geven in deze zaken. Daarnaast weten veel huurders niet dat een verhuurder naar de rechter moet stappen om een huurovereenkomst ontbonden te krijgen, tenzij de huurder zelf akkoord is met de ontbinding. Om die reden adviseren wij onze klanten om niet bij voorbaat al akkoord te gaan met de ontbinding en de huurovereenkomst niet op te zeggen. Het is belangrijk om eerst goed te bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de verhuurder nu eigenlijk heeft verzameld qua bewijs.

Wij helpen en adviseren huurders zodat zij precies weten wat hun rechten zijn in woonfraudezaken. Het is daarom verstandig om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen, zodat wij u gelijk uw mogelijkheden met u kunnen bespreken.

In veel gevallen kunnen wij u bijstaan op pro deo basis (gesubsidieerde rechtsbijstand). Dat betekent dat u enkel een eigen bijdrage aan ons kantoor verschuldigd bent. Wij bespreken direct met u of u daarvoor in aanmerking komt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Advocaat woonfraude

Wordt u verdacht van woonfraude? Neem dan contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in woonfraude, zodat wij u kunnen adviseren over de mogelijkheden en bespreken wat mogelijk is. Als het tot een eventuele procedure komt, kunnen wij daarin ook bijstand bieden. Wij hebben inmiddels al geprocedeerd over woonfraudezaken tegen woningcorporaties als Ymere, Parteon, Eigen Haard, Stadgenoot, Domijn, Thuisvester, Mitros en Van Alckmaer.

Bel of mail voor een vrijblijvend eerste gesprek naar een van onze advocaten gespecialiseerd in huurrecht en woonfraude:

 

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.