Selecteer een pagina

Met ingang van 1 april 2014 is het zogeheten adolescentenstrafrecht ingevoerd. Artikel 77c Sr is aangepast. Volgens het kabinet is het invoeren van deze wet nodig om het grensoverschrijdend gedrag van risicojongeren terug te dringen. Er kan strenger gestraft worden bij ernstige delicten. Er moet ook beter rekening gehouden worden met de ontwikkeling van jongeren. In de media heeft de nadruk met name gelegen op de negatieve (strengere) bijkomstigheden van deze wet. De mogelijkheid bestaat om een pij-maatregel (jeugd-TBS) om te zetten in normale TBS. Met name deze laatste mogelijkheid heeft veel kritiek gekregen omdat het in theorie mogelijk is om minderjarige levenslang op te sluiten. In de praktijk is dit tot op heden niet gebeurd.

Het adolescentenstrafrecht biedt echter ook kansen en mogelijkheden voor, met name, jongvolwassenen verdachten.

In het verleden was het al mogelijk om het minderjarige strafrecht toe te passen op meerderjarigen in de leeftijd van 18 tot 21. Deze categorie is uitgebreid voor de leeftijd tot 23. Bovendien is het sanctiestelsel aangepast en zijn er meer mogelijkheden in het kader van alternatieve sancties. Dit geeft de verdediging meer mogelijkheden, met name bij de categorie 18 tot 23 jaar die een relatief ernstig vergrijp hebben gepleegd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld zedendelicten en/of overvallen. Onder het oude systeem zouden deze jeugdige wellicht een straf tegemoet kunnen zien van drie tot vijf jaar. Indien er echter aanwijzingen zijn dat er sprake is van een beperkte ontwikkeling – en in de praktijk blijkt dit vaak zo te zijn – dan kan de advocaat door middel van het vragen van een psychologische rapportage aansturen op toepassing van het minderjarige strafrecht.

In een dergelijk geval zou een verdachte in een jeugdinrichting terecht kunnen komen in plaats van in het Huis van Bewaring. Ook zou het jeugdig sanctiestelsel van toepassing verklaard kunnen worden. Dit betekent in de praktijk dat er eerder een maatregel of streng toezicht zal worden opgelegd, maar dat de netto straf die men in detentie doorbrengt veel lager is.

Al onder het oude systeem hebben de advocaten van FTW ervaring met de toepassing van het minderjarige strafrecht bij meerderjarigen. Wij hebben op deze wijze klanten kunnen behoeden voor langdurige gevangenisstraffen. Duidelijk is dat deze wet ook kansen biedt in de toekomst. Indien u hier meer informatie over wenst, neemt u dan contact met ons op via info@ftwadvocaten.nl of 088-5 444 333.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.